fbpx
 

Trasy Rowerowe – zamówienia publiczne poniżej 30 tys. Euro

28.11.2012 r.
Postępowanie na świadczenie usług konsultanta ds. organizacyjnych i zamówień publicznych

 

9.03.2013 r. – PK/1/2013/R
Postępowanie na świadczenie usług Konsultanta ds.nadzoru nad opracowaniem Programu promocji i rozwoju Tras Rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020

 

11.03.2013 r. – PK/2/2013/R
Postępowanie na świadczenie usług noclegowych wraz z usługami towarzyszącymi w ramach spotkania konsultacyjnego projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, na terenie województwa świętokrzyskiego

 

12.03.2013 r. – PK/3/2013/R
Postępowanie na świadczenie usług noclegowych wraz z usługami towarzyszącymi w ramach spotkania konsultacyjnego projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, na terenie województwa lubelskiego

 

12.03.2013 r. – PK/4/2013/R
Postępowanie na świadczenie usług noclegowych wraz z usługami towarzyszącymi w ramach spotkania konsultacyjnego projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

 

12.03.2013 r. – PK/5/2013/R
Postępowanie na świadczenie usług noclegowych wraz z usługami towarzyszącymi w ramach spotkania konsultacyjnego projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, na terenie województwa podkarpackiego

 

12.03.2013 r. – PK/6/2013/R
Postępowanie na świadczenie usług noclegowych wraz z usługami towarzyszącymi w ramach spotkania konsultacyjnego projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, na terenie województwa podlask

 

21.03.2013 r. – PK/7/2013/R
Postępowanie na dostawę mebli biurowych i wyposażenia do Biura Projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

 

21.03.2013 r. – PK/8/2013/R
Postępowanie na dostawę komputerów i urządzeń biurowych do biura projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

 

21.03.2013 r. – PK/9/2013/R
Postępowanie na świadczenie usług noclegowych wraz z usługami towarzyszącymi w ramach spotkania konsultacyjnego projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

 

21.03.2013 r. – PK/10/2013/R
Postępowanie na  świadczenie usług noclegowych wraz z usługami towarzyszącymi w ramach spotkania konsultacyjnego projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, na terenie województwa podkarpackiego

 

03.04.2013 r. – PK/11/2013/R
Postępowanie na świadczenie usług noclegowych wraz z usługami towarzyszącymi w ramach spotkania konsultacyjnego projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, na terenie województwa lubelskiego

 

09.04.2013 r. – PK/12/2013/R
Postępowanie na świadczenie usług transportowych poprzez wynajem pojazdów wraz z kierowcą na potrzeby spotkań konsultacyjnych projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja

 

15.04.2013 r. – PK/13/2013/R
Postępowanie na świadczenie usług najmu lokalu biurowego na potrzeby realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja

 

25.10.2013 r. – PK/14/2013/R
Postępowanie na świadczenie usług sprzątania biura w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

 

18.11.2013 r. – PK/15/2013/R
Postępowanie na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

 

02.12.2013 r. – PK/16/2013/R

Postępowanie na dostawę pieczątek i oznakowania biura projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

 

25.02.2014 r. – PK/17/2014/R

 

02.05.2014 r. – PK/18/2014/R
Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na potrzeby organizacji ogólnopolskiej konferencji prasowej i spotkań konsultacyjnych w ramach realizacji Projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

 

09.05.2014 r. – PK/19/2014/R

Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na potrzeby organizacji ogólnopolskiej konferencji prasowej i spotkań konsultacyjnych w ramach realizacji Projektu “Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – promocja”

 

12.05.2014 r.- PK/20/2014/R
Postępowanie na świadczenie usług transportowych poprzez wynajem pojazdów wraz z kierowcą na potrzeby spotkań konsultacyjnych w ramach realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

 

21.05.2014 r. – PK/21/2014/R 
Postępowanie o udzielenie zamówienia na przeniesienie majątkowych praw autorskich do zasobów znajdujących się na portalu www.provestigo.pl oraz powiązanych kanałach społecznościowych w Internecie.

 

25.06.2014 r.- PK/22/2014/R
Postępowanie na świadczenie stałej, kompleksowej usługi zlecenia, jako konsultant ds. organizacji i obsługi imprez targowych oraz wydarzeń towarzyszących dla Projektu “Trasy rowerowe w Polsce wschodniej- promocja”

 

28.07.2014 r. – PK/23/2014/R
Postępowania o udzielenie zamówienia na „Produkcję i emisję audycji sponsorowanych poświęconych turystyce rowerowej na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.”

 

 

08.10.2014 r. – PK/25/2014/R
Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej  konferencji prasowej w ramach realizacji projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja”

 
16.10.2014 r. – PK/26/2014/R

Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnych  konferencji prasowych w ramach realizacji projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja”

 
21.10.2014 r – PK/27/2014/R

Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych targach turystycznych – Warszawa w ramach realizacji projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja”

 

21.10.2014 r. – PK/28/2014/R
Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych targach turystycznych- Łódź w ramach realizacji projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja”

 

31.10.2014 r. – PK/29/2014/R
Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych targach turystycznych – Warszawa w ramach realizacji projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja” 

 

18.11.2014 r. – PK/30/2014/R
Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych targach turystycznych- Katowice w ramach realizacji projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja”

 

18.11.2014 r. – PK/31/2014/R
Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych targach turystycznych- Gdańsk w ramach realizacji projektu “Trasy rowerowe w Polsce wschodniej- promocja”

 

25.11.2014 r.- PK/32/2014/R
Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych targach turystycznych- Katowice w ramach realizacji projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja”

 

25.11.2014 r.- PK/33/2014/R
Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych targach turystycznych- Gdańsk w ramach realizacji projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja”

 

22.12.2014 r.- PK/34/2014/R
Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych targach turystycznych BIKE EXPO w Kielcach w ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja

 

22.12.2014 r.- PK/35/2014/R
Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas krajowych targach turystycznych TOUR SALON w Poznaniu w ramach realizacji Projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja.

 

03.03.2015 r. – PK/36/2015/R
Postępowanie na świadczenie usługi polecającej na przygotowaniu i zrealizowaniu występów akrobatyczno- rowerowych podczas 7 krajowych imprez targowych i jednej zagranicznej w ramach realizacji projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”  

 

07.05.2015 r. – PK/37/2015/R
Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej witaczy- charakterystycznych elementów zagospodarowania turystycznego na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo

 

02.06.2015 r. – PK/38/2015/R
Postępowanie na obsługę portalu greenvelo.pl w zakresie tłumaczeń pisemnych na języki angielski, niemiecki, rosyjski i ukraiński w ramach projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja”

 

11.06.2015 r. – PK/39/2015/R
Zamówienie na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym wraz z usługami odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego na potrzeby projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

 

16.07.2015 r. – PK/40/2015/R
Zamówienie na dostawę materiałów biurowych- część II w ramach projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja”

 

21.07.2015 r. – PK/41/2015/R
Postępowanie na zakup czasu antenowego na potrzeby emisji 30 reklamowych billboardów sponsorskich

 

23.07.2015 r.- PK/42/2015/R
Zamówienie na produkcję spotu radiowego oraz billboardu sponsorskiego

 

29.07.2015 r.- PK/43/2015/R
Postępowanie na zakup czasu antenowego na potrzeby emisji 300 reklamowych spotów radiowych w nie mniej niż pięciu rozgłośniach regionalnych

 

08.09.2015r. – PK/44/2015/R
Postępowanie na usługę przygotowania i zrealizowania konkursów edukacyjno- sprawnościowych podczas 3 krajowych imprez targowych, w ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja

 

09.09.2015r.- PK/45/2015/R
Postępowanie na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji technicznej projektu typowego powtarzalnego witacza charakterystycznego elementu zagospodarowania turystycznego na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo

 

07.10.2015r.- PK/46/2015/R
Postępowanie na zakup czasu antenowego na potrzeby emisji wskazań sponsorskich oraz emisji informacji w audycji telewizyjnej w paśmie telewizji śniadaniowych

 

16.10.2015r.- PK/47/2015/R
Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej konferencji prasowej 2015

 

27.10.2015r. – PK/48/2015/R
Zamówienie na świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej konferencji prasowej w Lublinie

 

10.11.2015r. – PK/49/2015/R
Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na potrzeby organizacji ogólnopolskiej konferencji prasowej.

 

17.11.2015r. – PK/50/2015/R
Zamówienie realizacji badania jakościowego i ilościowego w ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja.

 

17.11.2015r. – PK/51/2015/R
Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na potrzeby organizacji ogólnopolskiej konferencji prasowej.

 

23.12.2015r.- PK/52/2015/R
Zamowienie na zakup czasu antenowego na potrzeby emisji 8 reklamowych billboardow sponsorskich o dlugosci 8 sekund kazdy, emitowanych przed i po programie Green Velo Lancuch atrakcji