fbpx
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na przeniesienie majątkowych praw autorskich do zasobów znajdujących się na portalu www.provestigo.pl oraz powiązanych kanałach społecznościowych w Internecie

Kielce dnia 21 maja 2014 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia