fbpx
 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza:

1. OBIEKTY NOCLEGOWE,
2. ATRAKCJE TURYSTYCZNE
,
3. OBIEKTY GASTRONOMICZNE
,
4. INFORMACJE TURYSTYCZNE;
5. POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE

zlokalizowane w województwie świętokrzyskim, położone w tzw. korytarzu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (wykaz gmin stanowi załącznik nr 1a do dokumentu: Zasady współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom)
do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Podstawą zgłoszenia jest spełnienie wymagań określonych w Zasadach współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze).

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu: www.rot.swietokrzyskie.travel , www.swietokrzyskie.travel oraz www.greenvelo.pl


Termin rozpoczęcia naboru: nabór prowadzony jest w systemie ciągłym

Wypełniony formularz wraz ze zdjęciami należy przesłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: a.chalacinska@swietokrzyskie.travel, następnie podpisać (podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu/miejsca lub osoba przez niego upoważniona) i wraz załącznikami dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, budynek hotelu Best Western Grand Hotel- 4 piętro, ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce

KONTAKT

Anna Chałacińska

e-mail: a.chalacinska@swietokrzyskie.travel

tel. 501 191 044

 

Z listą obiektów z województwa świętokrzyskiego posiadających statut MPR możesz zapoznać się na stronie www.greenvelo.pl

 

DO POBRANIA

Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPR-y) stanowią istotny element koncepcji rozwoju produktu turystycznego “Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo”.

Idea MPR-ów polega na nawiązaniu trwałej współpracy z podmiotami oferującymi usługi noclegowe i gastronomiczne, a także z zarządcami atrakcji turystycznych. To pionierskie na skalę Polski rozwiązanie ma na celu stworzenie ujednoliconego systemu obsługi turystów rowerowych. Model współpracy przewiduje wybór obiektów w drodze transparentnego naboru, prowadzonego w oparciu o bardzo szczegółowy regulamin.

 

 

 

Dodatkowe wsparcie dla MPR 

BGK, na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, realizuje instrument „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, mający na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej, z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Dowiedz się więcej na jakie typy projektów można otrzymać środki:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/