Członkowie

SAMORZĄDY

Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 41 342 18 78
fax. 41 344 52 65
e-mail: kancelaria@sejmik.kielce.pl
www.sejmik.kielce.pl

POWIATY

Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrój
tel. (041) 378 85 20
fax. (041) 378 35 78
www.powiat.busko.pl
starostwo@powiat.busko.pl

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 83
28-300 Jędrzejów
tel./fax. (041) 386 37 41
www.jedrzejow.pl
www.jedrzejow.finn.pl
powiat.tje@jedrzejow.pl

Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 
25-211 Kielce
tel. (41) 200 12 00, (41) 200 12 08, 
fax. (41) 200 12 10 
www.powiat.kielce.pl
e-mail: sekretariat@powiat.kielce.pl 

Starostwo Powiatowe w Końskich
ul. Staszica 2
26-200 Końskie
tel. (041) 372 41 34
fax. (041) 372 83 20
www.powiat.konskie.pl 
starostwo@powiat.konskie.pl 

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
tel. (041) 247-66-10
fax. (041) 247-69-65
www.tos.pl
starostwo@tos.pl

Starostwo Powiatowe w Pińczowie
ul. Zacisze5
28-400 Pińczów
tel. (041) 357 60 01 
fax. (041) 357 60 07
www.pinczow.pl
starostwo@pinczow.pl

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 34 
27-600 Sandomierz
tel. (015) 644 10 10
www.powiat.sandomierz.pl
starostwo@powiat.sandomierz.pl

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (041) 395 30 00 
fax. (041) 252 40 01
www.skarzysko.powiat.pl
starostwo@skarzysko.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. Dr Władysława Borkowskiego 4 
27-200 Starachowice
tel. (041) 276 09 00
fax. (041) 276 02 02
www.powiat.starachowice.pl
starostwo@powiat.starachowice.pl
promocja@powiat.starachowice.pl

Starostwo Powiatowe w Staszowie
ul. Świerczewskiego 7
28-200 Staszów
tel. (015) 864 27 65
fax. (015) 864 22 11
www.staszowski.eu
powiat@staszowski.eu

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
tel. (041) 394 49 50 
fax. (041) 394 49 65 
www.powiat-wloszczowa.pl
prom@powiat-wloszczowa.pl

Powiat Kazimierza Wielka
ul. T. Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka
tel. 41 350 23 12
starostwo@powiat.kazimierzaw.pl

MIASTA i GMINY

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn
tel. (41) 311 50 10, 311 55 11
fax: (41) 311 51 14
www.bodzentyn.ugm.pl

bodzentyn@post.pl

Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju 
Al. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój 
tel. (041) 370 52 00
fax (041) 370 52 90
www.umig.busko.pl
urzad@umig.busko.pl

serwis miejski: www.busko.com.pl oraz www.busko-zdroj.com

Urząd Miasta i Gminy w Chęcinach
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny
tel. (041) 315 10 06
fax. (041) 315 10 85
www.checiny.pl
checiny@checiny.pl
gmina@checiny.pl

Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku 
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik
tel./fax. (041) 354 32 73, (041) 354 22 78
www.chmielnik.com lub www.umigchmielnik.com 
umig@chmielnik.com

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce
tel. (041) 317 16 94
fax. (041) 317 16 93
www.daleszyce.pl
gmina@daleszyce.pl

Urząd Miasta Kielce 

ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
oraz 
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce

tel. centrala: 41-36-76-000
fax. 41-34-42-763
www.um.kielce.pl
turystyka@um.kielce.pl

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie
tel. (041) 372 32 49
fax. (041) 372 29 55
www.umkonskie.pl
promocja@umkonskie.pl

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
27 – 500 Opatów
Plac Obrońców Pokoju 34  
tel. 015 8681300
fax. 015 8684647
www.umopatow.pl.  
opatow@umopatow.pl

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
tel. (041) 26 72 100 do 109
fax. (041) 41 267 21 10
www.um.ostrowiec.pl
um@um.ostrowiec.pl

Urząd Miasta i Gminy w Łagowie
Rynek 62
26-025 Łagów
tel. 41 343 70 54
fax. 41 343 70 51 
e-mail: urzad@lagowgmina.pl
www.lagowgmina.pl

Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
tel. 41 3114-691
fax. (41) 311 46 90
www.morawica.pl
gmina@morawica.pl

Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie
ul. Konstytucji 3 Maja 10
28-400 Pińczów
tel. (041) 357 38 71 do 75
fax. (041) 357 26 45
www.pinczow.com.pl
sekretariat@pinczow.com.pl

Urząd Miasta i Gminy w Połańcu
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec
tel. (015) 865 03 05
fax. (015) 865 03 28
www.polaniec.pl
sekretariat@umig.polaniec.pl

Urząd Miasta w Sandomierzu
pl. Poniatowskiego 3 
27-600 Sandomierz
tel. (015) 644 12 70 – sekretariat Burmistrza
fax (015) 644 01 00
www.sandomierz.pl
sekretariat@um.sandomierz.pl

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (041) 252 01 00
fax. (041) 252 02 00
www.skarzysko.pl
poczta@um.skarzysko.pl

Gmina Brody
ul.Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
tel. 41 271 12 31
gmina@brody.info.pl
www.brody.info.pl

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów
tel. 15 864 83 05, fax 15 864 83 04
www.staszow.pl
biuro@staszow.pl

Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
ul. Żeromskiego 28
26-230 Radoszyce
tel. 41 373 50 83
fax 41 373 50 84
e-mail: gmina@radoczyce.pl
www.radoszyce.pl

Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy 
ul. Kościuszki 2
28 – 130 Stopnica
tel. (041) 377 98 00 
sekretarz@stopnica.pl
www.umig.stopnica.pl

Urząd Gminy w Bielinach
ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny 
tel. (041) 302 50 94
fax. (041) 302 61 07
www.bieliny.pl
bieliny@bieliny.pl

Urząd Gminy w Bliżynie
ul. Kościuszki 79A
26-120 Bliżyn
tel. (041) 254 11 04
fax. (041) 254 12 36
www.blizyn.pl
ugblizyn@wp.pl 

Urząd Gminy w Górnie
Górno 169
26 – 008 Górno
tel. (041) 302 30 18       
fax. (041) 302 30 09
www.gorno.pl
gmina@gorno.pl

Urząd Gminy w Iwaniskach
ul. Rynek 3 
27-570 Iwaniska
tel. (015) 860 12 54
fax. (015) 860 12 40
www.iwaniska.eu
gmina@iwaniska.eu

Urząd Gminy w Masłowie
ul. Spokojna 2
26-001 Masłów
tel. (41) 311 00 60
fax. (41) 311 00 61
www.maslow.pl
gmina@maslow.pl

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Radziwiłłówka 2
28-133 Pacanów
tel. 41 376 54 03

ug.pacanow.pl

Gmina Obrazów
Obrazów 84 
27 – 641 Obrazów
tel. (41) 836 51 62
fax (41) 836 55 51

www.obrazow.pl

Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków
tel./fax 41 353 50 18

www.rakow.pl

Urząd Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów
tel. 15 866 11 00, 15 866 10 06
fax. 15 866 18 47
klimontow@klimontow.pl
www.klimontow.pl

 

Urząd Gminy w Miedzianej Górze
ul. Urzędnicza 18
26-085 Miedziana Góra
tel: 41 303 16 01
fax: 41 303 16 05
sekretariat@miedziana-gora.pl
www.miedziana-gora.pl

Urząd Gminy w Mniowie
ul. Centralna 9
26-080 Mniów
telefon: 41 373-70-02
faks: 41 373-70-24
ug@mniow.pl
www.mniow.pl

Urząd Gminy w Nagłowicach
ul. Mikołaja Reja 9
28-362 Nagłowice
tel./fax:41 38 145 67
gmina@naglowice.pl

www.naglowice.pl

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.pl
www.nowaslupia.pl

Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 377 10 03
gmina@nowykorczyn.pl
www.gmina.nowykorczyn.pl

Urząd Gminy w Łopusznie
ul. Konecka 12
26 – 070 Łopuszno
tel. 41 39-14-001
gmina@lopuszno.pl
www.lopuszno.pl

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
tel. 41 273 82 00
fax 41 274 63 05
sekretariat@um.starachowice.pl
www.starachowice.eu

Urząd Gminy w Bejscach
Bejsce 252
28 – 512 Bejsce
tel. (041) 351 10 10
fax. (041) 351 10 10 wew. 22
ugbejsce@poczta.onet.pl
www.bejsce.com.pl

Urząd Gminy w Solcu Zdroju
ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój
tel. (41) 377 60 39, 377 60 41, 377 60 46,
fax. (041)377 60 22.
ug@solec-zdroj.pl
www.solec-zdroj.pl

Urząd Gminy Strawczyn
ul. Żeromskiego 16,
26-067 Strawczyn
Telefon: +48 41 30 38 002
Faks: +48 41 30 38 157
sekretariat@strawczyn.pl
www.strawczyn.pl

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów
tel./fax: 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
www.szydlow.pl

Gmina Zagnańsk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk
tel. (041) 300 13 22
fax. (041) 300 13 73 
www.zagnansk.pl 
sekretariat@zagnansk.pl 

Urząd Gminy w Bałtowie
Bałtów 32
27 – 423 Bałtów
tel. (41) 264 10 08
fax (41) 264 13 03
gmina@gminabaltow.pl
www.gminabaltow.pl

Urząd Miejski w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 33a
28 – 300 Jędrzejów
tel. (041) 386 10 10
fax. (041) 386 12 67
 jedrzejow@umjedrzejow.pl
www.umjedrzejow.pl

BAZA NOCLEGOWA

BEST WESTERN Grand Hotel ****
ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce
tel. 41 365 50 00
fax. 41 365 50 01
e-mail: hotel@grandhotelkielce.pl
www.grandhotelkielce.pl

Zespół Pałacowy w Kurozwękach Sp. z.o.o.
ul. Zamkowa 3
28-200 Staszów
tel. (015) 866 72 71
fax. (015) 866 72 36
e-mail: poczta@kurozweki.com
www.kurozweki.com

“Zamek Dersława”
ul. Mickiewicza 18
28-100 Busko Zdrój
tel./fax. (041) 378 85 47
kom. 0605 133 041
e-mail: derslaw@busko.com.pl
www.derslaw.busko.com.pl

Hotel “Pod Ciżemką”***
Rynek 27
27-600 Sandomierz
tel. (015) 832 05 50
fax. (015) 832 05 52
e-mail: recepcja@hotelcizemka.pl
www.hotelcizemka.pl

Uzdrowisko “Malinowy Zdrój”
Hotel****
ul. Leśna 7
28-131 Solec Zdrój 
tel. (41) 370 40 00
fax. (41) 370 40 02
e-mail: recepcja@malinowyzdroj.pl
www.malinowyzdroj.pl

Sanatorium Włókniarz 
ul. Rokosza 1 
28-100 Busko-Zdrój 
tel. (041) 370 70 70
fax. (041) 378 10 18
e-mail: sekretariat@wlokniarz.pl
www.wlokniarz.pl

Hotel “Przedwiośnie”**
Samrelaks Mąchocice Sp. z.o.o.
Mąchocie Kapitulne 178
26-001 Masłów
tel. (041) 311 17 92 do 94
fax. (041) 311 17 95
e-mail: rezerwacja@hotelprzedwiosnie.pl
www.hotelprzedwiosnie.pl

Hotel i Restauracja “Pod Złotą Różą”***
Plac Moniuszki 7
25-334 Kielce
tel. recepcja: (041) 341 50 02
tel. restauracja: (041) 343 78 80
fax. (041) 343 78 81
kom. 793 415 002
e-mail: info@zlotaroza.pl
www.zlotaroza.pl

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy AFOR
Borków 64
26-021 Daleszyce
tel. (041) 317 11 71
fax. (041) 317 19 20
e-mail: recepcja@afor.pl 
www.afor.pl

Hotel Europa****
27-200 Starachowice 
ul. Radomska 76a
tel. (041) 276 78 00
fax. (041) 276 78 01
e-mail: hotel@europa-hotel.pl
www.europa-hotel.pl

Centrum Edukacyjne w Wólce Milanowskiej
26-006 Nowa Słupia
tel. (41) 317 70 64, (41) 317 75 02
e-mail: recepcja@scdn.pl
www.centrum.scdn.pl

Zamek Rycerski w Sobkowie
ul. Sobka 15
28-305 Sobków
tel./fax. (041) 387 11 36
kom. 509 301 601, 509 301 101
e-mail: info@zameksobkow.pl
www.zameksobkow.pl

Hotel Dal***
ul. Piotrkowska 12
25-510 Kielce
tel.(41) 366 10 00, (41) 336 10 10 
fax. (41) 366 10 20
e-mail: recepcja.kielce@hoteldal.pl
www.hoteldal.pl

Hotel Tęczowy Młyn***
ul. Zakładowa 4
25-670 Kielce
tel. (41) 335 21 00
kom. 723 686 694
fax (41) 335 24 00
e-mail: rezerwacja@teczowy.com
www.teczowy.com

Euro-Tour Sport & Travel Małgorzata i Mirosław Tusznio Spółka Jawna
Zespół Dworski Hotel Sarmata***
27-600 Sandomierz
ul. Zawichojska 2 
tel. 15 833 47 00, fax 15 833 47 01
recepcja@hotelsarmata.pl
www.hotelsarmata.pl

Oddysey ClubHotel Wellness&Spa
Dąbrowa 3
26-001 Masłów
tel. 509 901 452 
www.hotelodyssey.pl
marketing@hotelodyssey.pl

Hotel “Aviator”*** & SPA “Orchidea”

26-001 Masłów, ul. Szybowcowa 41

PPU “Budma”

25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84a

tel. 41 201 04 00, fax 41 201 04 09

email.recepcja@aviator-hotel.pl

www.aviator-hotel.pl

Hotel Echo***
Hotel & Resort Cedzyna

Cedzyna 44 c
25 – 900 Kielce
tel. 41 302 21 07, 512 713 594

recepcja@hotelecho.eu

www.hotelecho.pl

Hotel Restauracja WILLA HUETA
ul. Słowackiego 25
25 – 365 Kielce
tel./fax (41) 241 28 88, (41) 241 28 89
e-mail recepcja@willahueta.pl
www.willahueta.pl

SŁONECZNY ZDRÓJ MEDICAL SPA&WELLNESS
ul. Bohaterów Warszawy 115
28-100 Busko-Zdrój
tel.48 41 378 88 00
kom. 728 410 620
e-mail info@slonecznyzdroj.pl
www.slonecznyzdroj.pl

Hotel i Restauracja Miodowy Młyn ***
ul. Legionów 3 
27-500 Opatów
tel. 15 831 00 50 
fax 15 832 35 51
www.miodowymlyn.pl

Moto-Agromax Sp. z o.o.,Sp.K. HOTEL GRAFIT
Kostomłoty Pierwsze ul. Kielecka 120
26-085 Miedziana Góra
tel.41 303 22 25 
e-mail recepcja.marketing@grafithotel.pl
www.grafithotel.pl

Agroturystyka Mistrz i Małgorzata
Borków 113, 26-021 Daleszyce
(działająca w ramach
Firma Borowiecki Andrzej Borowiecki,
ul. Emilii Plater 15B, 25-11 Kielce)
e-mail: f.borowiecki@wp.pl

Hotel Kameralny ***
ul. Tarnowska 7 
25-394 Kielce
tel. (41) 348 25 30
fax (41) 361 01 07
e-mail recepcja@hotelkameralny.com
www.hotelkameralny.com

Binkowski Hotel ****
ul. Szczepaniaka 42
25-043 Kielce
tel. 41 340 35 00 i 01
fax. 41 340 35 02
hotel@binkowskihotel.pl
www.binkowskihotel.pl

„Ameliówka” sp. z o.o.

ul. Bohdana Kosińskiego 2

26-001 Masłów

tel. 41 311 07 97 i 99 
fax. 41 311 07 98
e-mail: hotel@ameliowka.pl
www.ameliowka.pl

Hotel ARKADIA (Turystyka Sp. z o.o.)
ul. Urzędnicza 13
25-729 Kielce
tel. 511 450 490
e-mail: krzysztof.stepnik@hotelkielce.pl
www.hotelkielce.com.pl

Bristol **** ART&Medical SPA
ul. 1 Maja 1
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 330 30 33
e-mail: info@bristolbusko.pl
www.bristolbusko.pl

HOSTEL – ART
ul. Sienkiewicza 4c
25-333 Kielce
tel. 515 073 400
e-mail:kontakt@hostel-art-kielce.pl
www.hostel-art-kielce.pl

Zajazd Podzamcze

26-280 Fałków
ul. Spacerowa 2a

tel. 44 787 36 02

biuro@zajazd-podzamcze.pl

 

Siedlisko Carownica Wellness&SPA

Projekt Paweł Walczyszyn

Lechów 137A, 26-004 Bieliny

tel. +48 507 048 678

e-mail: siedlisko@carownica.pl

www.siedliskocarownica.pl

Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy  ZACISZE

Krzyżanowice Dolne 13, 28-400 Pińczów

tel. 41 35-718-82

oswzacisze.pl

Hotel Promień
ul. Legionów 105
26-115 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 86 36
www.hotel-promien.pl

(ZPHU Dana, Danuta Banaszek
ul. Kolonia 82B,
26-115 Skarżysko-Kościelne)

Restauracja, Hotel Da Vinci

Podzamcze 45, 26-060 Chęciny

(siedziba gł. ul. Kielecka 11A, 26-050 Zagnańsk)

e-mail: renata.kamienik@gmail.com

Hotel Paradiso Ziółkowski Piotr
ul. Harcerska 12
26-130 Suchedniów
tel.513 103 114
recepcja@hotelparadiso.pl
www.hotelparadiso.pl

 

Świętokrzyski Dwór – Hotel i Restauracja 
Milanowska Wólka 64,
26-006 Nowa Słupia
tel. 41 31 77 664
www.swietokrzyskidwor.pl
hotel@swietokrzyskidwor.pl

 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

 

Pierwsza w Kielcach Manufaktura Słodyczy
MAGIA KARMELU
ul. Mickiewicza 1
25-352 Kielce
tel. 537 950 750
e-mail: manufaktura@magiakarmelu.pl
www.magiakarmelu.pl

 

KOMPLEKS ŚWIĘTOKRZYSKA POLANA
Amid Prestige Mikołajczyk&Michoń Spółka Jawna
ul. Laskowa 93
26-050 Zagnańsk
tel. 41 260 50 60
www.swietokrzyskapolana.pl

POLANIKA
www.polanika.pl

Park rozrywki i miniatur “Sabat Krajno”
Krajno Zagórze 43 c
26-008 Górno
tel. (41) 312 77 11
kom. 505 505 654
602 217 920
692 435 319
502 079 854
e-mail: biuro@sabatkrajno.pl
www.sabatkrajno.pl

DLF INVEST SP. Z O.O.

27-423 Bałtów 7

tel. +48 535 150 663

dlfinvest.pl

e-mail: biuro@dlfinvest.pl

Fabryka Porcelany AS Ćmielów

ul. Sandomierska 243
27 – 440 Ćmielów
tel./fax. (015) 861 20 21
e-mail: biuro@cmielow.com.pl
www.as.cmielow.com.pl

 

 

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
ul. Kornela Makuszyńskiego 1
28-133 Pacanów
tel. (41) 376 50 88, (41) 376 50 79
fax. (41) 376 50 72
e-mail: ecb@pacanow.eu
www.stolica-bajek.pl

Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa “Ciuchcia Expres Ponidzie”
ul. Dojazdowa 1
28-300 Jędrzejów
tel./fax. (041) 386 22 55
e-mail: poczta@ciuchcia.eu
www.ciuchcia.eu

 

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Podzamcze 45/koło Chęcin
26-060 Chęciny
tel. (41) 343 40 50
tel./fax (41) 307 44 76
kom. 609 109 121
e-mail: sekretariat@rcnt.pl
www.rcnt.pl

 

 

Papugarnia Ara

ul. Starowapiennikowa 39D

25- 112 Kielce

tel. 602 857 952

tomasz-prokop@o2.pl

 

 

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II nr 6
25-025 Kielce 
tel. (041) 344 92 97
fax. (041) 344 50 08
www.mwk.com.pl
poczta@mwk.com.pl

Muzeum im. “Orła Białego” w Skarżysku Kamiennej
ul. Słoneczna 90
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel./fax. (041) 252 02 31
www.muzeum.skarzysko.pl

muzeum@muzeum.biz

Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Św. Katarzynie
ul. Kielecka 20
26-010 Św. Katarzyna
tel. 41 311 21 16
kom. 501 282 691
e-mail: muzuem.mineralow@op.pl
www.swkatarzyna-muzeum.pl

Muzeum Przyrody i Techniki – Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
ul. Wielkopiecowa 1 
27-200 Starachowice 
tel./fax. (041) 275 40 83
www.ekomuzeum.pl
mpt@ekomuzeum.pl

Muzeum Narodowe w Kielcach
Plac Zamkowy 1
25-010 Kielce
tel. (041) 344 40 14
fax. (041) 344 82 61
www.mmnki.pl

Park Bolmin

METT L. MILCARZ

Bolmin Wymysłów 2A, 26-060 Chęciny

tel. +48 730 555 885

parkbolmin.pl

e-mail: marketing@parkbolmin.pl

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
www.zamek-sandomierz.pl
d.k.plaza@zamek-sandomierz.pl

Ogród Zoologiczny Leśne Zacisze
ul. Wygwizdów 6
26-026 Morawica
www.lesne-zacisze.net
zoo@lesne-zacisze.net

Muzeum Samochodu Papieskiego JP2
ul. Cmentarna 5A
25-253 Kielce
tel. 519 782 153
e-mail: muzeum@msjp2.pl
www.msjp2.pl

 

TOUROPERATORZY

 

Biuro Turystyczne “Abex”
ul. Sienkiewicza 10
Kielce
tel. (041) 344 44 60
tel./fax. (041) 344 23 26
e-mail: abexkielce@wp.pl
www.abexkielce.pl

Biuro Podróży SEVE TRAVEL
Pl. Floriański 3
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (041) 252 18 42
e-mail: sevetravel@wp.pl
www.sevetravel.pl

Biuro Podróży Selva Tour
ul. Sienkiewicza 3
25-351 Kielce
tel. (41) 344 40 10, (41) 346 29 03
fax. (041) 346 17 68
e-mail: selvatour@selvatour.pl
www.selvatour.pl

Agencja Turystyczno – Usługowa “Gold Tour”
ul. Plac Wolności 3
25-367 Kielce
Tel. +48 41 344 93 95
e-mail: goldtour@wsw.pl, goldtour@op.pl
www.goldtour.pl

 

Biuro Usług Socjalnych i Turystycznych “BUSFERIE”
ul. Duża 7
25-308 Kielce
tel./fax. (41) 34-442-06, (41) 34 322 28
e-mail: busferie@busferie.pl
www.busferie.pl

 

Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 26
25-301 Kielce
tel. (041) 368-05-62
fax. (041) 368-05-64
e-mail: biuro@pbp.kielce.pl
www.pbp.kielce.pl
www.cheapfly.pl

Prima Tour s.c.
ul. Staszica 1/205
25-008 Kielce
tel./fax. (041) 344 53 29
kom. 509-222-026, 509-222-020
e-mail: biuro@primatour.pl
www.primatour.pl

 

Agencja Turystyki GEO TRAVEL
ul. Polna 9/32
26-200 Końskie
tel.692 139 416
e-mai:l jdopieralski@geotravel.com.pl
www.geotravel.com.pl

 

POZOSTAŁE

Lokalna Organizacja Turystyczna ” PARTNERSTWO ZIEMI ŚWIĘTEGO KRZYŻA

Rynek 15
26-006 Nowa Słupia
tel. 507 803 986

Lokalna Organizacja Turystyczna “Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”
Biuro Zarządu
ul. Mickiewicza 23
27-600 Sandomierz
tel. 881 479 939
lotsandomierz@gmail.com

Lokalna Organizacja Turystyczna “Czym chata bogata”
Rynek 1
28-200 STASZÓW
tel. 508 497 133

Lokalna Organizacja Turystyczna “Ziemia Jędrzejowska”
ul. Armii Krajowej 9
28-300 Jędrzejów
tel. 504 226 405

Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”
ul. Żeromskiego 28
26-230 Radoszyce

Adres do kontaktów:
ul. Konecka 12
26-070 Łopuszno
tel. (0-41) 380 81 33
fax. (0-41) 391 50 68
e-mail: biuro@nadczarnaipilica.pl
www.nadczarnaipilica.pl

Targi Kielce sp. z o.o.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
tel. (041)365 12 22
fax. (041) 345 62 61
e-mail: biuro@targikielce.pl
www.targikielce.pl

 

Instytut Geografii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce
tel. 041) 349 63 72
fax. (041) 349 63 73
e-mail: igeo@pu.kielce.pl
www.pu.kielce.pl/igeo

Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
ul. Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel. (041) 344 77 43
kom. 668 288 648
fax. (041) 344 59 14
e-mail: biuro@pttkkielce.pl
www.pttkkielce.pl

 

Oddział PTTK w Sandomierzu
ul. Rynek 12
27-600 Sandomierz
tel./fax. (015) 832 23 05
e-mail: poczta@pttk-sandomierz.pl
www.pttk-sandomierz.pl

 

Oddział PTTK w Końskich
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie
tel./fax (41) 372 31 70
e-mail: biuro@pttkkonskie.pl
www.pttkkonskie.pl

Oddział Miejski PTTK w Skarżysku Kamiennej
ul. Słowackiego 25
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 15 42

 

Oddział PTTK w Busku-Zdroju
ul. Wojska Polskiego 30
28-100 Busko-Zdrój
e-mail: pttkbusko@gmail.com
www.busko.pttk.pl

 

 

Stowarzyszenie Artystów Plastyków Świętokrzyskich
ul. J. Piłsudskiego 18/22
25-431 Kielce
Władysława Szproch
kom. 609 769 571
e-mail:poetica@autograf.pl

 

Związek Stowarzyszeń “Białe Ługi”
ul. Plac Staszica 6
26-021 Daleszyce
tel./fax. 41 307 26 44
e-mail: agrobrody@op.pl
www.bialelugi.pl
www.zwiazek.bialelugi.pl

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax: (41) 307 49 38
e-mail: biuro@swietokrzyskielgd.pl
www.swietokrzyskielgd.pl

 

Śladkowskie Stowarzyszenie Agroturystyczne “Dolina Sanicy”
Śladków Mały 25
26-020 Chmielnik
tel./fax.41 354 27 78
www.sladkow.agrowczasy.com
www.wakacje.agro.pl/dolinasanicy

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka
ul. Pańska 1a
25-820 Kielce Białogon
tel/fax (41) 344 65 55
e-mail: kielecka@zhp.pl
www.kielecka.zhp.pl

 

Stowarzyszenie Agroturystyczne “Łysogóry” w Nowej Słupi
Prezes Jarosław Maliszewski
ul. Staszica 22 b
26-006 Nowa Słupia
tel. 41-31 77 662, 660 734 069
e-mail: sta.lysogory@intaria.pl
www.agrolysogory.pl

 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Agroturystyczne “W Krainie Latających Czarownic”
Ciekoty ul. Radostowa16-18
26-001 Masłów
Prezes – Leszek Trębacz tel. (041) 311 22 64
e-mail: leszek.ciekoty@gmail.com
www.czarownice.agrowakacje.pl
www.czarownice.com.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów “Bałt”
27-423 Bałtów 55
tel/fax. (041) 264 12 93
e-mail: turystyka@baltow.info
biuro@baltow.info
www.baltow.info

 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna “Ziemi Pińczowskiej”
Kontakt: Muzeum Regionalne
ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów
tel. (041) 357 24 72
e-mail: mrpinczow@wp.pl
e-mail: cit@pinczow.com.pl
www.muzeumitpinczow.eu

 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Gminy Daleszyce “Żeremie”
Piotr Janowski
Pomarzysz 4 e
26- 021 Daleszyce
tel. (041) 317 14 15
e-mail: zeremie@agrozeremie.pl

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej “Ziemia Świętokrzyska”
ul. Chopina 15/3
25-356 Kielce
kontakt – p. Ewa Borycka tel. (015) 831 01 16
e-mail: ewaborycka@poczta.fm
www.agroturystyka-swietokrzyskie.pl

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów
ul. Słupska 3 26-025 Łagów
tel.512 303 412
www.stowarzyszenielagow.pl

 

Stowarzyszenie Sportu, Turystyki i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ELM
ul. Sandomierska 78/57
25-318 Kielce
tel. 796 701 770
e-mail: chryzostom@szeptem.pl

Stowarzyszenie Sportu, Turystyki i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ELM II
Balionów Chłopskich 50
25-671 Kielce
tel. 796 701 770
e-mail: chryzostom@szeptem.pl

Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach
ul. Klasztorna 25
28-236 Rytwiany
tel./fax. (015) 864 77 95
e-mail: pustelnia@pustelnia.com.pl
www.pustelnia.com.pl

 

 

 

Stowarzyszenie Delta
ul. Sandomierska 4
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 247 91 11

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Kieleckiego Teatru Tańca
Pl. Moniuszki 2b
25-334 Kielce
tel. 41 361 27 46
e-mail: impresariast@ktt.pl
www.ktt.pl

 

Stowarzyszenie Narty Świętokrzyskie
ul.Narciarska 6
25-214 Kielce
41 668 74 26
narty-swietokrzyskie.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – Gryf”
ul. Armii Krajowej 9
28-300 Jędrzejów
tel/fax 41 386 41 14
e-mail lgdjedrzejow@onet.eu
www.lgdjedrzejow.pl

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nagłowicach
ul. M. Reja 17
28-362 Nagłowice
tel. 605 895 610
naglowice.osp.org.pl

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Włoszczowskiej
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa

romankaczmarek@poczta.fm

 

 

Klub Ekologa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Małogoszczu
Dom Kultury

ul. 11 Listopada 17
28-266 Małogoszcz
tel. (041) 385 51 93
e-mail: dkmalogoszcz@op.pl
www.dk.malogoszcz.eu

 

Staropolska Wyższa Szkoła w Kielcach
25-666 Kielce
ul. mjr. Jana Piwnika “Ponurego” 49
tel. (041) 345 23 57
tel./fax. (041) 345 85 88
e-mail: etins@etins.edu.pl
www.etins.edu.pl

 

Fundacja Tradycji Kościuszkowskiej
Niezwojowice 23
32-109 Pałecznica
tel. 660 431 061
fax 41 38 38 102

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Krzemienny Krąg”
Bałtów 55
27-423 Bałtów
tel./fax 41 252 72 33
e-mail: biuro@krzemiennykrag.info

 

Fundacja im. Stefana Żeromskiego
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn
tel. 604 131 199
e-mail: fundacja@zeromski.org
www.zeromski.org

 

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia przy Parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej
ul. Wileńska 34
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (41) 253 88 00
fax. (41) 253 88 00
e-mail: ostrobramska@wp.pl

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Zgoda 21
25-953 Kielce
tel. (41) 361 25 37, (41)361 12 54
fax (41) 361 24 93
e-mail: pgi.os@pgi.gov.pl
www.kielce.pgi.gov.pl

 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Ostrowcu Św.
ul. Żabia 40
27-400 Ostrowiec Św.
tel. (041) 247 97 91
e-mail: zarzad@pksostrowiec.pl
www.pksostrowiec.pl

 

 

“WiR” Szproch i Pietrusiewicz Zakłady Mięsne Sp. J.
ul. Konecka 7A
26-070 Łopuszno
tel./fax. (041) 391 40 26
tel./fax. (041) 391 42 74
e-mail: marketing@wirwir.com
www.wirwir.com

Usługi Handel Transport Anna Chmiel
26-060 Chęciny
Charężów
tel. 601 076 652
fax 41 345 32 25
e-mail: biuro@muszkieter.pl
www.muszkieter.pl

Agencja Reklamy TEST Sp. z o.o.
ul. Źródłowa17A, 25-355 Kielce
tel. 41 344 49 29, 41 344 70 01
www.artest.pl

Restauracja ANTRESOLA
ul. Piekoszowska 21
25-001 Kielce
tel. 513 173 100
www.restauracjaantresola.pl

Usługi Przewozowe Osobowe i Transportowe
Misz TOUR
Rykoszyn 110
26-065 Piekoszów
tel. 41 306 14 02, 691 399 506
www.misztour.pl

POLREGIO sp. z o.o.
Oddział Świętokrzyski w Kielcach
ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce
tel.: 782 555 700
e-mail: sekretariat.kielce@p-r.com.pl

 

 

Fundacja Świętokrzyskie Winnice
28-225 Szydłów, Wola Żyzna 50 A
tel. +48 519 175 791
e-mail: elzbieta@winnicaavra.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie

Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ul. Siennieńska 54,

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

e mail: ostrowiec@ptt.org.pl

Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy

Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz

Mateusz Paciura (prezes)

tel. +48 509 327 327

Kancelaria Radców Prawnych Frey & Frejowska

Warszawska 21/25
25-512 Kielce

tel. 41 303 29 23

 e-mail: kancelaria@kancelariaff.pl

Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich
Ścięgna 78A
26-050 Zagnańsk
tel. 601 146 313
e-mail srdw-zagnansk@wp.pl
www.srdw.pl

Stowarzyszenie IMPAKT

ul. Leśna 7, 25-509 Kielce

Adres do korespondencji:

ul. Zagórska 70/17, 25-346 Kielce

impakt@impakt.edu.pl

tel.  579-957-805

Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich

ul. Nowy Folwark 71

28-100 Busko-Zdrój

Regioszulki

ul. Mała 23/1a, 25-012 Kielce

tel. 532 152 705

www.regioszulki.pl

e-mail: biuro@regioszulki.pl

 

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Siennieńska 54
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 247 65 80
www.mck.ostrowiec.pl
mckostr@mck.ostrowiec.pl

Kraina Szczęścia
Kompleksowa Organizacja i Obsługa Eventów
Imprez Plenerowych i Okolicznościowych
ul. Armii Krajowej 9/pawilon 3
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 604 821 227
e-mail: kumers@tlen.pl

Sypytkowski-Sport Andrzej Sypytkowski
ul. Strażacka 15
26-200 Końskie
tel. 515 070 050
biuro@sypytkowskisport.pl
www.sypytkowskisport.pl

Galeria Rękodzieła Marianna Iwan
ul.Kielecka 4
26-010 Święta Katarzyna
tel. 600 403 230