fbpx
 

Zamowienie na swiadczenie kompleksowych uslug cateringowych na potrzeby rgionalnej konferencji prasowej w Lublinie

Kielce dnia 27.10.2015r.

Zamówienie na świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej konferencji prasowej w Lublinie

SIWZ
ZAŁĄCZNIKI SIWZ

Kielce dnia 03.12.2015r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA