fbpx
 

Postepowanie na swiadczenie kompleksowych uslug konferencyjnych i towarzyszacych na potrzeby organizacji ogolnopolskiej konferencji prasowej.

Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na potrzeby organizacji ogólnopolskiej konferencji prasowej.

Kielce dnia 17.11.2015r.

SIWZ
ZAŁĄCZNIKI SIWZ

Kielce dnia 03.12.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA