fbpx
 

Zamówienie na zakup czasu antenowego na potrzeby emisji wskazań sponsorskich oraz emisji informacji w audycji telewizyjnej w paśmie telewizji śniadaniowych

Kielce dnia 07.10.2015 r.

Zamówienie na zakup czasu antenowego na potrzeby emisji wskazań sponsorskich oraz emisji informacji w audycji telewizyjnej w paśmie telewizji śniadaniowych

SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce dnia 20.10.2015r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA