fbpx
 

Zamówienie na usługę konsultanta ds. nadzoru nad opracowaniem Programu promocji i rozwoju tras rowerowych w Posce Wschodniej

Kielce, dn. 9  marca 2013 r.
Zaproszenie do składania ofert

W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług konsultanta ds. nadzoru nad opracowaniem Programu promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej na lat 2013-2020.

Wymagany okres realizacji usługi:  

– początek realizacji usługi – od dnia podpisania umowy. Zakładany termin podpisania umowy z konsultantem – 18 marca 2013 roku.
– koniec realizacji usługi 31 sierpnia 2013 roku.

Zamawiający informuje jednocześnie, że realizacja usługi zostanie powierzona wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację usługi.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po wyborze jego oferty.  Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Oferta winna być złożona na piśmie do dnia 14 marca 2013 r. do godz. 16.00 na adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce.

W imieniu Zamawiającego:
Grzegorz Szczęsny
Kierownik Projektu

Do pobrania:
– SIWZ
– załączniki do SIWZ