fbpx
 

Zamówienie na produkcję spotu radiowego oraz billboardu sponsorskiego

Kielce dnia 23.07.2015r.

Zamówienie na produkcję spotu radiowego oraz billboardu sponsorskiego

SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce dnia 10.08.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA