fbpx
 

Turystyczna promocja regionu świętokrzyskiego poprzez produkcje audiowizualne, PR, reklamę oraz inne nowoczesne instrumenty i narzędzia

Ulotka projektu – pobierz
Pełna ulotka podsumowująca projekt – pobierz

 

BIURO PROJEKTU

Małgorzata Wilk-Grzywna 
Dyrektor Biura Zarządu
e-mail: m.grzywna@swietokrzyskie.travel

 

Anna Mandziuk 
działania: targi i eventy
e-mail: a.mandziuk@swietokrzyskie.travel
  

Anna Drzewiecka, Anna Strzelecka
działania: wydawnictwa, gadżety, bank wizerunków
e-mail: a.drzewiecka@swietokrzyskie.travel
e-mail: a.strzelecka@swietokrzyskie.travel
  

Aniceta Adamczak-Łypacz
działania: wizyty studyjne, szkolenia
e-mail: a.lypacz@swietokrzyskie.travel

 

Jarosław Panek
działania: współpraca z mediami, rzecznik ROT
e-mail: rzecznik@swietokrzyskie.travel

 

Tomasz Giedyk
działania: obsługa biura
e-mail: t.giedyk@swietokrzyskie.travel 
 

Grzegorz Szczęsny 
działania: internet
e-mail: g.szczesny@swietokrzyskie.travel

 

Magdalena Osełka, Anna Kowalska, Magdalena Kowalczyk
działania:informacja turystyczna
e-mail: m.oselka@swietokrzyskie.travel
e-mail: a.kowalska@swietokrzyskie.travel
e-mail: m.kowalczyk@swietokrzyskie.travel 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

— 2011 r.

28 stycznia 2011 r.
Postępowanie na wykonanie serwisu internetowego – „Świętokrzyskiego Kanału Filmowego”

 

7 maja 2011 r.
Konkurs na opracowanie projektu stoiska targowego oraz „Czarującej kapsuły” (mobilnej platformy prezentacyjnej z kinem 5D) dla województwa świętokrzyskiego.

 

— 2012 r.

13 lutego 2012 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie mobilnego kina 5D

 

1 sierpnia 2012 r.
Wyniki postępowania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego do Punktów Informacji Turystycznej.

 

1 sierpnia 2012 r.
Wyniki postępowania ofertowego na wykonanie i dostawę mebli biurowych oraz wyposażenia Punktów Informacji Turystycznej

 

3 sierpnia 2012 r.
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i montaż stojaków na materiały promocyjne oraz szyldów do Punktów Informacji Turystycznych

 

3 sierpnia 2012 r.
Wyniki postępowania ofertowego na druk materiałów promocyjnych na imprezę pod nazwą “XLVI Dymarki Świętokrzyskie”

 

6 sierpnia 2012 r.
Wyniki postępowania ofertowego na dostawę i montaż turystycznych znaków drogowych oraz tablic informacyjnych kierujących do Punktów Informacji Turystycznej

 

10 sierpnia 2012 r.
Wyniki postępowania ofertowego na dostawę szyldów oraz stojaków na materiały promocyjne do Punktów Informacji Turystycznej

 

21 sierpnia 2012 r.
Wyniki postępowania na stworzenie scenariusza i produkcję materiału programowego przeznaczonego do emisji w telewizji i Internecie – filmu „Świętokrzyskie – w krainie mocnych wrażeń”

 

06 września 2012 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na produkcję filmu dokumentalnego “Świętokrzyskie w Trójwymiarze” w technologii 3D

 

— 2013 r.

12 listopada 2013 r.
Przetarg nieograniczony na druk wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie

 

— 2014 r.

13 sierpnia 2014 r.
Postępowanie na wykonanie filmu w technologii 3D promującego walory turystyczne województwa świętokrzyskiego

 

— 2015 r.

20 kwietnia 2015 r.
Przetarg nieograniczony na opracowanie, skład i druk wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie