fbpx
 

Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  rozpoczęła w marcu 2017 r. realizację projektu pn.: ŚWIĘTOKRZYSCY HOTELARZE DLA RYNKU PRACY dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 ? 28.02.2019

Budżet projektu: 4 793 362,15 zł
Wkład własny: 243 100,00 zł
Kwota dofinansowania: 4 550 262,15 zł

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego u 510 uczniów. W ramach tego projektu szkoły województwa świętokrzyskiego kształcące w zawodzie technik hotelarstwa zostaną doposażone w nowoczesne pracownie hotelarskie i gastronomiczne. Również nauczyciele skorzystają na projekcie, gdyż zaplanowano uzupełnienie ich wykształcenia i wiedzy w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. Przeszkolonych zostanie w sumie  42 nauczycieli  hotelarstwa. 

 

ZAKRES PROJEKTU

•    Zajęcia w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych: matematyczno-technicznych, językowych, ICT i nowoczesnych technologii oraz przedsiębiorczości, komunikacji i asertywności;
•    Kursy zawodowe w zakresie hotelarstwa, gastronomii i turystyki;
•    Płatne staże zawodowe dla co najmniej 30% uczniów uczestniczących w projekcie;
•    Doposażenie szkoły w pracownie zawodowe niezbędne do realizacji zajęć szkolnych, zgodne z wytycznymi KOWEZiU, do 30% wartości wsparcia dla szkoły;
•    Zajęcia z doradztwa zawodowego indywidualnego dla młodzieży;
•    Kursy dla nauczycieli w zakresie obsługi w inteligentnych specjalizacjach województwa świętokrzyskiego;
•    Konkursy z nagrodami dla uczniów uczestniczących w projekcie.

 

BENEFICJENCI PROJEKTU

Wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele z 7 szkół woj. Świętokrzyskiego:

1.    Zespół Szkół technicznych i Ogólnokształcących z Buska-Zdroju – 60 osób,
2.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 z Łopuszna – 70 osób,
3.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Jędrzejowa – 70 osób,
4.    Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II ze Staszowa – 100 osób,
5.    Zespół Szkół Ekonomicznych z Kielc – 100 osób,
6.    Zespół Szkół Zawodowych z Odonowa – 50 osób,
7.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica z Włoszczowy – 60 osób.

W grupie uczniów 30% z nich weźmie udział w płatnych stażach u świętokrzyskich pracodawców. Zasięg projektu jest na tyle duży, że częściowo rozwiązuje problemy z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry dla branży hotelarsko turystycznej, która należy do  inteligentnych specjalizacjach województwa świetokrzyskiego. Szczegółowa diagnoza potrzeb poprzedzająca przygotowanie wniosku oraz aktywne  uczestnictwo szkół w przygotowaniu projektu są gwarancją wykorzystania środków unijnych  zgodnie z indywidualnymi potrzebami poszczególnych placówek edukacyjnych. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w zajęciach z kompetencji kluczowych tj. kompetencje matematyczno-techniczne, kompetencje językowe, kompetencje informatyczne oraz kompetencje społeczne i przedsiębiorczość. 
Wśród szerokiej oferty kursów zawodowych dla uczniów znalazły się między innymi szkolenia barmańskie, kelnerskie, baristyczne, obsługi recepcji, obsługi gości targowo-kongresowych, obsługi programów hotelowych, kursy służby pięter, ale też tak unikalne jak kurs carvingu, kurs somelierski czy kurs konesera sztuki kulinarnej. Oferta doskonalenia zawodowego młodzieży skierowana jest wyłącznie na praktyczną stronę kształcenia, czego brakuje podstawie programowej kształcenia w zawodach. Projekt pozwoli na podniesienie poziomu wykształcenia świętokrzyskiej kadry nauczycielskiej, która będzie miała możliwość skorzystać z nieodpłatnego uczestnictwa w studiach podyplomowych w zakresu organizacji i zarządzania w hotelarstwie, turystyce i gastronomii.  Młodzież dodatkowo otrzyma wsparcie w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego, podczas którego każdemu uczestnikowi zostanie opracowany indywidualny plan doradczy. Każda ze szkół w ramach wsparcia otrzyma doposażenie sal do zajęć zawodowych, w zależności od zapotrzebowania: sale gastronomiczne, hotelarskie, recepcyjne, komputerowe, obsługi ruchu turystycznego itp.

Regulamin projektu Świętokrzyscy hotelarze dla rynku

Formularz zgłoszeniowy – uczeń

Formularz zgłoszeniowy – nauczyciel

 

INNE INFORMACJE

Kielce 29.03.2017

Notatka służbowa dotycząca zastosowania przyspieszonego postępowania wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w trybie pkt 6.5 ppkt 8 d) na udzielenie zamówienia na realizację usług szkoleniowych w ramach projektu “Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”, który współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Notatka do pobrania

 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Informacje o projekcie na stronach szkół i ROT

Busko
http://busko.com.pl/szkola-w-dzialaniu-fotowkrotce-video,,3,1,1,5,24802,n.html
http://busko.com.pl/zstio-w-busku-zdroju-nawiazal-owocna-wspolprace-z-rotws,,3,1,1,1,24795,n.html
https://www.facebook.com/swietokrzyskie/?ref=nf
https://www.rot.swietokrzyskie.travel/a,720,Mistrzowie_dobrych_drinklw.html
http://busko.com.pl/_news.php?id=26196
http://www.powiat.busko.pl/pl/powiat-buski.html?start=40
http://www.budowlanka.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=218&Itemid=707

Jędrzejów
http://www.zsp1.jedrzejow.com.pl/projekty/swietokrzyscy-hotelarze-dla-rynku-pracy
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/g/uczniowie-z-zespolu-szkol-ponadgimnazjalnych-numer-1-w-jedrzejowie-wzieli-udzial-w-praktycznym-kursie-kelnerskim,12892688,27317578/
http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-jedrzejowski/item/24571-unia-w-szkole.html
https://www.researchgate.net/profile/Michal_Apollo/publication/317588360_The_book_of_Abstracts_NATURE-HUMAN-CULTURE_2017/links/59e45761458515393d5fd3a8/The-book-of-Abstracts-NATURE-HUMAN-CULTURE-2017.pdf
http://www.zsp1.jedrzejow.com.pl/projekty/swietokrzyscy-hotelarze-dla-rynku-pracy

Kielce
23.05.2017 ? info o konferencji ? podpisanie umów
http://www.sejmik.kielce.pl/item/54889-pieniadze-z-rpows-na-podniesienie-jakosci-ksztalcenia-zawodowego
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/1230-pieniadze-z-rpows-na-podniesienie-jakosci-ksztalcenia-zawodowego
https://kielce.onet.pl/swietokrzyskie-ponad-10-mln-z-ue-na-ksztalcenie-zawodowe/vm1smnn
http://ekonomik-kielce.edu.pl/rpo
http://www.rp.pl/Fundusze-Europejskie/304019970-Ponad-10-mln-z-UE-na-ksztalcenie-zawodowe.html

Łopuszno

Informacje o projekcie – Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy

Młodzież z  ZSP Nr 5 w Łopusznie wśród beneficjentów projektu ,,Świętokrzyscy hotelarze na rynku pracy”

Zajęcia wyjazdowe z turystyki prozdrowotnej w ramach projektu ,,Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”

Odonów
http://zszodonow.edu.pl/

Staszów
http://www.zsestaszow.eu/artykuly/p_022.pdf
http://www.zsestaszow.eu/artykuly/p_019.pdf
http://www.zsestaszow.eu/artykuly/p_013.pdf
http://www.zsestaszow.eu/artykuly/p_012.pdf

Włoszczowa
http://www.powiat-wloszczowa.pl/index.php?c=article&id=689&pdf=1
http://ke.zsp3.pl/pliki/hotelarze.pdf
http://wloszczowa.naszemiasto.pl/artykul/wloszczowski-staszic-unijnymi-projektami-stoi-wkrotce-rusza,4172472,art,t,id,tm.html
http://www.tlw.info.pl/aktualnosci/item/689-kursy-zawodowe-dla-uczni%C3%B3w-%E2%80%9Estaszica%E2%80%9D.html
http://zsp3.pl/pliki/hotelarze.pdf

 

KIEROWNICZKA PROJEKTU

Aniceta Adamczak – Łypacz
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce
tel. +48 515 062 075, +48 41 361 80 57 wew. 23

Okres realizacji projektu

01.03.2017 - 28.02.2019

Budżet projektu

4 793 362,15 zł

Wkład własny

243 100,00 zł

Kwota dofinansowania

4 550 262,15 zł