fbpx
 

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja

Kielce dn. 22.01.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Kielce dn. 27.01.2014  r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców skierowane do Zamawiającego w dniach 23-24.01.2014 r.

 Kielce dn. 31.01.2014 r.

Kielce, dn. 06.02.2014 r.