fbpx
 

Postępowanie na zapewnienie ambasadora marki Green Velo w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo

Kielce, dn. 30 lipca 2015 r.

 
Postępowanie na zapewnienie ambasadora marki Green Velo w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego – Green Velo.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce, dnia 4 sierpnia 2015 r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 4 sierpnia 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PO MODYFIKACJI

Kielce, dnia 7 sierpnia 2015 r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 7 sierpnia 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PO MODYFIKACJI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) PO MODYFIKACJA

Odpowiedź na pytania Wykonawców

Odpowiedź na pytania Wykonawców skierowane do Zamawiającego w dniu 06.08.2015 r. 

Kielce dnia 13.08.2015 r.

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce dnia 14.08.2015 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA