fbpx
 

Przetarg nieograniczony na kompleksową realizację usługi wykonania kampanii ambient media w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego-Green Velo

Kielce dnia 27 maja 2015 r.

Przetarg nieograniczony na kompleksową realizację usługi wykonania kampanii ambient media w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego-Green Velo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce dn. 03.06.2015r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców skierowane do Zamawiającego w dniu 02.06.2015 r. 

Kielce dn. 09.06.2015 r.

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce dn. 24.06.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce dn. 02.07.2015 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA