fbpx
 

Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację wizyty studyjnej w Polsce w zakresie rozwoju produktu Wschodniego Szlaku Rowerowego-Green Velo

Kielce dnia 01.09.2015r.

Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację wizyty studyjnej w Polsce w zakresie rozwoju produktu Wschodniego Szlaku Rowerowego-Green Velo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce dn. 04.09.2015r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 4 września 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIU
INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PO MODYFIKACJI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) PO MODYFIKACJI

Kielce dn. 04.09.2015r.

Odpowiedzi na pytanie do SIWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 31.08.2015 r.

Kielce dnia 10.09.2015 r.

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce dnia  11.09.2015r.

INFORMACJA O SPROSTOWANIU OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W INFORMACJI Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce dnia 21.09.2015r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA