fbpx
 

Kulturalne Świętokrzyskie – seria 3 e-booków

ROT WŚ otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację trzech e-booków. Dotacja została przyznana w ramach programu Kultura w sieci.

Przygotowane e-wydawnictwa oprócz treści tekstowych i fotografii będą zawierać również rysunki oraz odnośniki do nagrań audio i wideo.

Dzięki dofinansowaniu powstaną trzy e-wydawnictwa dotyczące:

zabytków techniki
Obiekty/miejsca ujęte w e-booku to: Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance, pozostałości Zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy, ruiny Huty „Józef” w Samsonowie, Wielki piec hutniczy w Kuźniakach, Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej, Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, pozostałości pieca hutniczego w Skarżysku-Kamiennej, osiedle robotnicze w Skarżysku-Kamiennej, młyn w Suchedniowie, tama zbiornika wraz z upustem wody w Mostkach, Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach, Starachowicka Kolej Wąskotorowa, przelew wodny na rzece Kamiennej w miejscowości Brody, ruiny Walcowni w Nietulisku Dużym, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, Ostrowiecki Browar Kultury, Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi.

Świętokrzyskiego Szlaku Literackiego
Obiekty/miejsca ujęte w wydawnictwie to: Dworek M. Reja w Nagłowicach, Szklany Dom w Ciekotach (S. Żeromski), Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego, Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku, Sandomierz (W. Myśliwski, J. Długosz, J. Iwaszkiewicz, W. Kadłubek), Pińczów (A. Dygasiński), Suchedniów (G. Herling Grudziński, J. Gajzler), Małoszyce, Potoczek, Doły Biskupie, Bodzechów (W. Gombrowicz), Wiślica (J. Długosz, J. z Wiślicy), Jędrzejów (W. Kadłubek), Skarżysko-Kamienna (L. Staff, ks. prof. W. Sedlak), Strawczyn (S. Żeromski), Kielce (S. Żeromski, E. Niziurski, A. Dygasiński, G. Herling-Grudziński), Busko-Zdrój (W. Belon), Klimontów (B. Jasieński).

świętokrzyskich muzeów
Obiekty ujęte w wydawnictwie to: Muzea: Historii Kielc, Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Narodowe w Kielcach, Diecezjalne w Kielcach, Wsi Kieleckiej, Zabawek i Zabawy w Kielcach, im. Przypkowskich w Jędrzejowie, Regionalne w Wiślicy, Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie, Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki,  Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Regionalne w Pińczowie, Regionalne w Szydłowie, Okręgowe w Sandomierzu, Diecezjalne Sztuki Kościelnej w Sandomierzu, Geodezji i Kartografii w Opatowie,  Zagłębia Staropolskiego w Sielpi, im. Orła Białego w Skarżysko-Kamiennej, Przyrody i Techniki Ekomuzeum w Starachowicach. Ponadto: Centrum Geoedukacji, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. M. Radwana, Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie.

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W RAMACH PROJEKTU:

  1. Merytoryczne opracowanie tekstów do e-booków
  2. Wykonanie kwerendy istniejących zasobów do wykorzystania w e-bookach
  3. Wykonanie korekty merytorycznej trzech e-booków wraz z weryfikacją danych adresowych 
    i opracowaniem wybranych grafik
  4. Redakcja i korekta  językowa tekstów do 3 e-booków
  5. Wykonanie graficznego składu e-booków i przygotowanie plików do zamieszczenia na stronie internetowej

KONTAKT:

Anna Chałacińska, tel. 41 361 80 57 wew. 25