fbpx
 

Nowe trendy w gastronomii hotelowej

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  podpisała umowę na realizację projektu pn.:

 

„Nowe trendy w gastronomii hotelowej”

 

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT –  Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Projekt Dofinansowany  95% , pozostałe 5% to wkład własny.

Wsparciem zostanie objętych 100 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18. Szkoła kształci m.in. w zawodzie technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik usług kelnerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach znajdującego się na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, a także oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego u 100 uczniów oraz doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni gastronomicznej. Uczniowie wezmą udział w praktycznych szkoleniach gastronomicznych oraz w płatnych stażach u członków ROTWŚ m. in. w hotelach i restauracjach. Zwiększy to ich szanse na rynku pracy poprzez poszerzenie kompetencji zawodowych niezbędnych w branży hotelarsko-gastronomicznej.

 

ZAKRES PROJEKTU:

  1. Praktyczne szkolenia i warsztaty gastronomiczne dla uczniów w zakresie:
  • Kuchnia świętokrzyska (historia kuchni świętokrzyskiej, przygotowanie dań kuchni regionalnej)
  • Kuchnia wegańska (filozofia weganizmu i wegetarianizmu, przygotowanie potraw kuchni wegańskiej i wegetariańskiej)
  • Owoce morza (zastosowanie i wykorzystanie owoców morza, przygotowanie najpopularniejszych potraw z owoców morza)
  • Podstawy sztuki kulinarnej (podstawowe techniki kulinarne, wykorzystanie sprzętu gastronomicznego, przygotowanie podstawowych potraw i dań)
  • Kuchnia fit (podstawy dietetyki i najnowsze trendy w odchudzaniu, produkty bio i fit, przygotowanie niskokalorycznych potraw)
  1. Doradztwo zawodowe oraz indywidualne zajęcia z zakresu coachingu.
  2. Staże zawodowe u członków ROT – 100 uczniów (100 %) weźmie udział w stażach in restauracjach i  hotelach, co znacząco zwiększy ich szanse na rynku pracy.
  3. Doposażenie szkoły w sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni zawodowych (m.in. piec konwekcyjno-parowy, okap, stół z szafą, frytownica, gofrownica, naleśnikarka, grill, pakowarka, robot kuchenny, szafa chłodnicza i  mroźnicza, naświetlacz do sterylizacji, szafki dla uczniów).

 

Informacje o działaniach projektowych na stronach internetowych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość projektu:

1 135 920,00 zł

Wkład własny:

60 000,00 zł

Kwota dofinansowania

1 075 920,00 zł

Okres realizacji

01.10.2020 r. - 31.10.2021 r.