fbpx
 

Zamowienie na zarzadzanie produktem turystycznym

Zamówienie na świadczenie kompleksowych usług w zakresie opracowania strategii działania, przygotowania dokumentów organizacyjnych i wsparcia obsługi procesu rejestracji podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie produktem turystycznym “Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo” w formule klastra turystycznego.

  

Kielce, dnia 28 sierpnia 2015 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce dnia 02.09.2015 r.

Odpowiedzi na pytanie do SIWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 31.08.2015 r.

Kielce dnia 07.09.2015 r.

Informacja z czynności otwarcia ofert

Kielce dnia 12.10.2015r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce dnia 30.12.2015r.

 

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia