fbpx
 

Przetarg nieograniczony na zapewnienie udziału znanych medialnie osób w działaniach promocyjnych marki Wschodniego Szlaku Rowerowego-Greenvelo

Kielce dnia 31.08.2015 r.

Przetarg nieograniczony na zapewnienie udziału znanych medialnie osób w działaniach promocyjnych marki Wschodniego Szlaku Rowerowego- Greenvelo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce dn. 07.09.2015r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 7 września 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIU
INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PO MODYFIKACJI
WZÓR UMOWY (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ) PO MODYFIKACJI

Kielce dnia 10.09.2015 r.

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT