fbpx
 

Przetarg nieograniczony na świadczenie stałej obsługi prawnej Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja

Kielce, dn. 06.11.2013 r.
 
 

Przetarg nieograniczony na świadczenie stałej obsługi prawnej Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

 

Kielce, dn. 13.11.2013 r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 13 listopada 2013 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIU
INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PO MODYFIKACJI

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Odpowiedź na pytania do SIWZ z dnia 12.11.2013 r.

Kielce, dn. 22.11.2013 r.

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce, dn. 02.12.2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce, dn. 18.12. 2013 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA