fbpx
 

Postępowanie na przygotowanie projektu graficzno-plastycznego i wykonanie stacjonarnego stoiska targowego dla projektu p.n. Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja

Kielce dn. 24.07.2014 r.

Postępowanie na przygotowanie projektu graficzno-plastycznego i wykonanie stacjonarnego stoiska targowego dla projektu p.n. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
REGULAMIN KONKURSU
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU

Kielce dn. 31.07.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Kielce dn. 20.08.2014  r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU KONKURSU

Kielce dn. 20.08.2014 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Kielce dn. 08.09.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce dn. 23.09.2014 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA