fbpx
 

Postępowanie na przygotowanie projektu graficznego i stworzenie Portalu internetowego dla Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja

Kielce dn. 06.05.2014 r.

Postępowanie na przygotowanie projektu graficznego i stworzenie Portalu internetowego dla Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
REGULAMIN KONKURSU
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Odpowiedź na pytania do regulaminu konkursu z dnia 08.05.2014 r.
Odpowiedź na pytania do regulaminu konkursu z dnia 20 i 24.06.2014 r.

Kielce dn. 05.06.2014 r.

Zaproszenie do składania prac konkursowych

Kielce dn. 07.07.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU KONKURSU

Kielce dn. 08.07.2014 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU