fbpx
 

Dostawa dodatkowych materialow informacyjnych o szlaku Green Velo

Dostawa dodatkowych materiałów informacyjnych o szlaku Green Velo w ramach realizacji projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja”

Kielce dnia 28.09.2015r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce dnia 12.10.2015 r.

Odpowiedzi na pytanie do SIWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 01.10.2015 r.

Kielce dnia 06.11.2015r

Informacja z czynnosci otwarcia ofert

Kielce dnia 19.11.2015r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i uniewaznieniu w cz. II

Kielce dnia 30.12.2015r.

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia