fbpx
 

Trasy Rowerowe – zapytania ofertowe – trwałość projektu

9.10.2017 
Zapytanie ofertowe na wykonanie tłumaczeń na język niemiecki i rosyjski.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

13.11.2017
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie działań mających na celu promocję strony internetowej www.greenvelo.pl i zwiększenia zasięgu odbiorców portalu oraz wzmocnienie świadomości produktu Green Velo
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

15.03.2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie tłumaczeń na język angielski 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

22.03.2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie tłumaczeń na język niemiecki
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

11.09.2019
Wykonanie tłumaczeń tekstów o charakterze turystyczno-krajoznawczym na język rosyjski wraz z korektą native speakera

 

21.11.2019
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej portalu Green Velo w mediach społecznościowych

 

26.06.2020
Zapytanie ofertowe na wykonanie tłumaczeń na język angielski, niemiecki i rosyjski.

   Załączniki:
   1.Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
   2.Wzór umowy.
   3.Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

 

14.08.2020
Opracowanie koncepcji i wdrożenie cyklu działań zwiększających świadomość nt. funkcjonalności aplikacji mobilnej Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo wśród turystów rowerowych.

   Załączniki:
   1. Formularz oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

 

14.04.2021
Opracowanie koncepcji i wdrożenie cyklu działań pokazujących portal i aplikację mobilną Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo jako źródła wiedzy nt. turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej

Załączniki
1. Formularz oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

 

05.07.2022
Tłumaczenie tekstów na język angielski, niemiecki i rosyjski wraz z korektą native speakera.