fbpx
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM nr 1/PN/2012 usługę opracowania, składu i druku wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie

Kielce,  8 maja 2012 roku.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczącej ogłoszonego w dniu 23.04.2012 r. przetargu nieograniczonego 
 na opracowanie, skład i druk wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie 

W dniu 07.05.2012 r. do Zamawiającego zwrócono się z następującym zapytaniem: 

Poz. 2.1.1. Informator
1.    Jaki rodzaj lakieru ma być zastosowany na okładce offsetowy czy UV?
2.    Jakie mają być gotowe wymiary wydawnictwa (po obcięciu) w mm?

Poz. 2.1.2 (seria 8 ulotek)
1.    Jaki rodzaj folii ma  być zastosowany na ulotkach błysk czy mat? 

Poz. 2.1.3. (seria 5 ulotek)
2.    Jaki rodzaj lakieru ma  być zastosowany na ulotkach offsetowy czy UV?
3.    Czy Zamawiający dostarczy przetłumaczone teksty?

Poz.  2.2.1. (Seria 4 mini przewodników)
1.    Jaki rodzaj lakieru ma być zastosowany: oprawa na zszywki czy klejona?

Poz. 2.2.2 (Folder)
1.    Czy okładka ma być wydrukowana, lakierowana matowo i lakierowana UV jedno czy dwustronnie?
2.    Czy mutacje językowe różnią się tylko jednym kolorem nadruku, czy są to całkowicie odmienne projekty? 
3.    Czy Zamawiający przekaże zamknięty projekt do druku?
4.    Jakie mają być wymiary gotowego wydawnictwa (po obcięciu) w mm?

Poz. 2.2.3. (Folder)
1.    Czy okładka ma być wydrukowana jedno czy dwustronnie?
2.    Jakie mają być wymiary gotowego wydawnictwa (po obcięciu) w mm?

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

Poz. 2.1.1. Informator
1.    Jaki rodzaj lakieru ma być zastosowany na okładce offsetowy czy UV?
Powinien być zastosowany lakier UV – dotyczy tylko zewnętrznej strony okładki.

2.    Jakie mają być gotowe wymiary wydawnictwa (po obcięciu) w mm?
148 mm / 210 mm

Poz. 2.1.2 (seria 8 ulotek)
1.    Jaki rodzaj folii ma  być zastosowany na ulotkach błysk czy mat? 
Dwustronnie, folia matowa.

Poz. 2.1.3. (seria 5 ulotek)
1.    Jaki rodzaj lakieru ma  być zastosowany na ulotkach offsetowy czy UV?
Lakier matowy UV dwustronnie.
2.    Czy Zamawiający dostarczy przetłumaczone teksty?
Tak

Poz.  2.2.1. (Seria 4 mini przewodników)
1. Jaki rodzaj lakieru ma być zastosowany: oprawa na zszywki czy klejona?
Ma być zastosowany lakier UV błyszczący. Oprawa na zszywki.

Poz. 2.2.2 (Folder)
1.   Czy okładka ma być wydrukowana, lakierowana matowo i lakierowana UV jedno czy dwustronnie?
Okładka na całości pokryta lakierem matowym offsetowym oraz lakierem UV błysk miejscowo, jednostronnie – zewnętrzna strona okładki. Wykonawca dopuszcza również zastosowanie folii matowej zamiast lakieru matowego.
2.    Czy mutacje językowe różnią się tylko jednym kolorem nadruku, czy są to całkowicie odmienne projekty? 
Projekty różnią się od siebie
3.    Czy Zamawiający przekaże zamknięty projekt do druku?
Tak
4.    Jakie mają być wymiary gotowego wydawnictwa (po obcięciu) w mm?
210 mm /297 mm

Poz. 2.2.3. (Folder)
1.    Czy okładka ma być wydrukowana jedno czy dwustronnie?
Dwustronnie
2.    Jakie mają być wymiary gotowego wydawnictwa (po obcięciu) w mm?
353 mm / 254 mm. Wykonawca dopuszcza zmniejszenie formatu  do wymiarów 340 mm /240 mm.

W dniu 08.05.2012 r. do Zamawiającego zwrócono się z następującym zapytaniem: 

… czy „ulotki dotyczące świętokrzyskich szlaków rowerowych” mają być całościowo laminowane czy mogą być pokryte lakierem matowym tak jak „ulotki dotyczące świętokrzyskich obszarów przyrodniczych” (cz. 1 pkt 3)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

Ulotki muszą być laminowane w całości.

Dyrektor Biura ROTWŚ

/-/  Małgorzata Wilk – Grzywna

 

 

 

Kielce,  27 kwietnia 2012 roku.

 

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
nr 1/PN/2012

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655) zapraszam do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

usługę opracowania, składu i druku wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie 

1. Zamawiający:
REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32
25 – 033 KIELCE

tel. 0 41 361 80 57 wewn. 20

fax 0 41 361 80 57

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.rot.swietokrzyskie.travel 

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest usługa opracowania,  składu i druku wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie.

Przedmiot zamówienia dzieli się na 3 części: 

2.1 I CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  OPRACOWANIE I DRUK WYDAWNICTW

2.1.1 INFORMATOR TURYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Dane techniczne:

 • format: A5,
 • objętość: 120 stron
 • papier: kreda 115g/m2, w pełnym kolorze, druk dwustronny,
 • okładka: kreda 300 g/m2 pokryta lakierem matowym, w pełnym kolorze ( zewnątrz i wewnątrz), szata graficzna musi być zgodna ze standaryzacją materiałów regionalnych Województwa Świętokrzyskiego opisaną przez Zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ
 • wersja językowa: polska,
 • nakład: 3000 egzemplarzy,
 • oprawa: podwójna spirala z zabezpieczeniem przed wypinaniem się stron, dopuszczalne kolory: srebrny, czarny, zielony, czerwony, granatowy
 • Zamawiający przekaże Wykonawcy teksty i zdjęcia: 50 zdjęć (± 50 zdjęcia) na nośniku informacji w formacie TIFF lub JPG o  rozdzielczości minimalnej 150 dpi.
 • Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję wydawnictwa na elektronicznym nośniku informacji.
 • Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie graficzne przekazanych materiałów, skład, druk, dostawa  i rozładunek wydawnictwa w magazynie Zamawiającego

Termin dostarczani kompletu materiałów przez Zamawiającego: 18 maja 2012

Termin realizacji: 29 czerwca 2012

2.1.2   SERIA 8 ULOTEK DOTYCZĄCYCH „ŚWIĘTOKRZYSKICH SZLAKÓW ROWEROWYCH”
Dane techniczne:

 • format: po rozłożeniu (550×205) mm, po złożeniu (110×205) mm
 • papier: kreda 130 g/ m2 , w pełnym kolorze, druk dwustronny, całość laminowana, składana
 • zdjęcia: 10 zdjęć (± 5 zdjęcia), zostaną przekazane Wykonawcy na nośniku informacji w formacie TIFF lub JPG o  rozdzielczości minimalnej 200 dpi.
 • wersja językowa: polska
 • nakład: 24 000 egzemplarzy, po 3 000 egz. z każdego rodzaju
 • Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję wydawnictwa na elektronicznym nośniku informacji
 • Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały potrzebne do wykonanie ulotek, tzn. mapy, roadbooki, zdjęcia i teksty
 • Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa  i rozładunek wydawnictwa w magazynie Zamawiającego

Termin dostarczani kompletu materiałów przez Zamawiającego: 25 czerwca 2012

Termin wykonania: 31 lipca 2012

2.1.3 SERIA 5 ULOTEK DOTYCZĄCYCH  ŚWIĘTOKRZYSKICH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH
Dane techniczne:

 • format: po rozłożeniu (550×205) mm, po złożeniu (110×205) mm
 • papier: kreda matowa 130 g/ m2 , w pełnym kolorze, lakier matt, druk dwustronny
 • zdjęcia: 20 zdjęć (± 5 zdjęcia), zostaną przekazane Wykonawcy na nośniku informacji w formacie TIFF lub JPG o  rozdzielczości minimalnej 200 dpi.
 • wersja językowa: polska i angielska
 • nakład: 15 000 egzemplarzy, po 3 000 egz. z każdego rodzaju (w tym 2300 wersja polska, 700 wersja angielska, każdego z 5 rodzajów ulotek)
 • Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję wydawnictwa na elektronicznym nośniku informacji
 • Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały potrzebne do druku – teksty, zdjęcia i inne elementy graficzne
 • Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa  i rozładunek wydawnictwa w magazynie Zamawiającego

Termin dostarczani kompletu materiałów przez Zamawiającego: 2 lipca 2012

Termin wykonania: 31sierpnia 2012

2.2 II CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DRUK WYDAWNICTW

2.2.1 SERIA 4 MINI PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH 
Dane techniczne:

 • format: 125 mm / 175 mm
 • ilość stron: 48 + okładka
 • okładka: kreda mat, 300g/m2, kolor 4+4, lakier UV miejscowo
 • papier kreda matowa 115 g/ m2 pełny kolor, druk dwustronny
 • wersja językowa: polska,
 • nakład: 12 000 egzemplarzy (po 3000 egz. każdego rodzaju)
 • szycie za pomocą zszywek /klejone
 • Zadaniem Wykonawcy będzie druk, dostawa  i rozładunek wydawnictwa w magazynie Zamawiającego

Termin dostarczani kompletu materiałów przez Zamawiającego: 27 lipca 2012

Termin wykonania: 31 sierpnia 2012

2.2.2 FOLDER NAJWIĘKSZE ATRAKCJE TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Dane techniczne:

 •  format: A4,
 • objętość: 32 strony + okładka,
 • papier: kreda matowa 115 g/ m2 , w pełnym kolorze, druk dwustronny,
 • okładka: kreda 250 g/m2, w pełnym kolorze, pokryta lakierem matowym, lakier UV miejscowo, opracowanie graficzne zgodne ze standaryzacja materiałów regionalnych Województwa Świętokrzyskiego opisaną w załączniku nr 5 do SIWZ
 • wersja językowa: polska, angielska, niemiecka, rosyjska,
 • nakład: 70 000 egzemplarzy (40 000 sztuk w wersji polskiej, 15 000 sztuk w wersji angielskiej, 7 500 sztuk w wersji niemieckiej, 7 500 sztuk w wersji rosyjskiej)
 • całość szyta

Termin dostarczani kompletu materiałów przez Zamawiającego: 31 maja 2012

Termin wykonania: 15 czerwca 2012

2.2.3 FOLDER MADE IN ŚWIĘTOKRZYSKIE

Dane techniczne:

 • format: B4 poziom
 • kolory: pełny kolor + lakier dyspersyjny, druk dwustronny
 • papier: okładka – kreda 300 g mat, środek kreda 170g mat
 • dodatkowo: lakier UV z 1 i 4 strony okładki
 • całość szyta na 2 zszywki
 • objętość: 40 stron + 4 strony okładki
 • wersja językowa: polska
 • nakład: 5 000 egz.
 • Zadaniem Wykonawcy będzie druk, dostawa  i rozładunek wydawnictwa w magazynie Zamawiającego
 • Termin dostarczani kompletu materiałów przez Zamawiającego: 29 czerwca 2012

Termin wykonania: 31 lipca 2012

2.3. III CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPRACOWANIE, SKŁAD I DRUK WYDAWNICTW 

2.3.1 Mapa Gór Świętokrzyskich

Dane techniczne:

 • format:  B1,
 • papier: papier: 115 g/m2 typu g-print, dwustronny, ilość kolorów: 4+4
 • mapa zgodna z GPS – odwzorowanie UTM w systemie geodezyjnym WGS-84
 • okładka mapy – ilość kolorów: 4+4 Ilość stron: 2; materiał: KARTON – 250 g/m2  z dwóch stron; inne: folia matt, lakier UV miejscowo, zaokrąglone rogi – nie dotyczy wersji laminowanej,
 • okładka: szata graficzna okładki musi być zgodna ze standaryzacją materiałów regionalnych Województwa Świętokrzyskiego opisaną przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ
 • wersja językowa: polsko-angielska
 • nakład: 5000 egz. z czego 4800 egzemplarzy – wersja papierowa, 200 egzemplarzy wersja laminowana dwustronnie, wodoodporna, składana
 • teksty i zdjęcia: 20 zdjęć (± 10 zdjęcia) zostaną przekazane Wykonawcy na nośniku informacji w formacie TIFF lub JPG o  rozdzielczości minimalnej 300 dpi. Cztery zdjęcia zostaną zamieszczone na okładce.
 • Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję wydawnictwa na elektronicznym nośniku informacji w wersji wektorowej z podziałem na warstwy tematyczne (topograficzna, komunikacyjna, turystyczna, administracyjna).
 • Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały potrzebne do druku – teksty, zdjęcia i inne elementy graficzne
 • Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa  i rozładunek wydawnictwa w magazynie Zamawiającego

Termin dostarczani kompletu materiałów (tekstów i zdjęć) przez Zamawiającego: 20 czerwca 2012

Termin wykonania: 31lipca 2012

4. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 

a) część I przedmiotu zamówienia:
Informator turystyczny  – do dnia 29 czerwca 2012 r.
Seria 8 ulotek dot. szlaków rowerowych – do dnia 31 lipca 2012 r. 
Seria 5 ulotek dot. obszarów przyrodniczych – do dnia  31 sierpnia 2012r. 

b) część II przedmiotu zamówienia: 
seria 4 mini przewodników – do dnia 31 sierpnia 2012 r. 
Folder „Największe atrakcje turystyczne” – do dnia 15 czerwca 2012 r. 
Folder „Made in Świętokrzyskie”  – do dnia 31 lipca 2012 r.

c) część III przedmiotu zamówienia: 
Mapa Gór Świętokrzyskich  – do dnia 31 lipca 2012 r. 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią niżej wskazane warunki dotyczące:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji usług odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia dla poszczególnej części tj.
zrealizowania w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia dla poszczególnych części zamówienia.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji każdego typu wydawnictwa w ramach danej części. Niewystarczające będzie doświadczenie w realizacji np. wyłącznie ulotek w ramach I części zamówienia.

Składając ofertę na wykonanie I części zamówienia  Wykonawca wykazuje doświadczenie w zakresie opracowania, składu i druku  informatora turystycznego i ulotek turystycznych;
Składając ofertę na wykonanie II części zamówienia Wykonawca wykazuje doświadczenie w zakresie druku przewodnika i foldera turystycznego
Składając ofertę na wykonanie III części zamówienia Wykonawca wykazuje doświadczenie w zakresie opracowania, składu i druku mapy turystycznej.    
  
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
    
    3. sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia;

    4. braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.    
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

8. opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu według kryterium spełnia/nie spełnia.

Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawcy dołączą do ofert dokumenty:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę, składane jest jedno oświadczenie, które podpisuje uprawniony pełnomocnik, lub wszyscy Wykonawcy składający wspólnie ofertę.  
Wymagana forma dokumentu – oryginał.
2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, każdy z Wykonawców składających wspólnie ofertę składa oddzielnie takie oświadczenie.
Wymagana forma dokumentu – oryginał. 

Poza oświadczeniami wskazanymi wyżej Wykonawca obowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

3 W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji usług odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (pkt. 5.1.1 SIWZ) Wykonawca składa: 
3.1 Sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wykaz wykonanych usług..
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek ten może spełnić dowolny z Wykonawców występujących wspólnie lub może on być spełniony łącznie.
Wymagana forma dokumentu – oryginał.   
3.2 Referencje lub inne równoważne dokumenty potwierdzające, że usługi objęte wykazem zostały zrealizowane należycie.
Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika. 

4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa: 
4.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
Wymagana forma dokumentu – oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.     
4.2 umowa spółki cywilnej – jeżeli wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.
Wymagana forma dokumentu – oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.     
4.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Wymagana forma dokumentu – oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.     
4.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Wymagana forma dokumentu – oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym wyżej.    

WYKONAWCY ZAGRANICZNI
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa:
      dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
Dokumenty, o których mowa w lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyże, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

UWAGA: do oferty Wykonawca dołącza próbki realizacji oferowanych usług – po jednym egzemplarzu wydawnictw, których wykonanie wskazał w wykazie usług.  

9. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie zamawiającego pod adresem: REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32; 25 – 033 KIELCE, do dnia 10 maja 2012 roku godz.14,00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 10 maja 2012  r. o godz. 14,10  w siedzibie Zamawiającego 

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto oferty na realizację   zamówienia – 100 %,

12. Informacja na temat wadium:
W postępowaniu jest wymagane wadium.

1 Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę: 

dla części I zamówienia: 1.300 zł (jeden tysiąc trzysta złotych);
dla części II zamówienia: 4.000 zł (cztery tysiące złotych);
dla części III zamówienia: 570 zł (pięćset siedemdziesiąt złotych);
         
2 Wadium winno być wniesione w:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego nr  57 1050 1416 1000 0022 6639 9803 w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Kielcach. W tytule przelewu Wykonawca wskazuje: „wadium w przetargu nr 1/PN/2012 na część …………… zamówienia ”
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium  składane w formie określonej w pkt. b – e należy złożyć w formie oryginału.    
3 Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium przed terminem składania ofert. 
    Przez wniesienie wadium w pieniądzu należy rozumieć uznanie rachunku zamawiającego na kwotę, wskazaną w pkt. 9.1.1. 
    W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium. Okoliczności te muszą uwzględniać sytuacje określone: 
   a)  w art 46 ust. 4 a Pzp, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie  na mocy art. 26 ust. 3 nie złoży dokumentów lub oświadczeń, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
    b) w art. 46 ust. 5 Pzp, gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy  w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo gdy zawarcie umowy w wprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności wskazane wyżej w lit. a i b;
2)  termin obowiązywania gwarancji;
3)  miejsce i termin zwrotu gwarancji.
4 Dowód wniesienia wadium Wykonawca załącza do oferty. 

13. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

17. Informacja o zamówieniach uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dla każdej części przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone dotychczasowemu wykonawcy w terminie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość udzielonego zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części przedmiotu zamówienia.   

18. Informacja o dopuszczalnych zmianach umowy

18.1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, dotyczących przedmiotu zamówienia i terminu realizacji zamówienia, jednakże  tylko w przypadku wystąpienia siły wyższej,  okoliczności których strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, oraz z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
18.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przedmiocie stawki podatku VAT przyjętej przez wykonawcę do kalkulacji zaoferowanej ceny brutto, w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie podatku VAT.  

19. Informacja o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
    
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto na każdą część zamówienia. 

Zabezpieczenie ma być wniesione odrębnie na każdą część zamówienia.   
Zabezpieczenie może być wniesione w:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego nr  57 1050 1416 1000 0022 6639 9803 w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Kielcach 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;
Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 27 kwietnia 2012 r.

nr ogłoszenia  137292-2012

 

Wyjaśnienie treści SIWZ