fbpx
 

Renowacja oznakowania drogowego szlaków samochodowych

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  rozpoczęła w marcu 2018 r. realizację zadania publicznego z zakresu turystyki pn.: Renowacja oznakowania drogowego dwóch szlaków samochodowych przebiegających przez województwo świętokrzyskie: Świętokrzyskiego Szlaku Literackiego oraz Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki . Projekt Dofinansowany w blisko 75%.

 

 

Świętokrzyski Szlak Literacki to samochodowa trasa, prowadząca śladami poetów, pisarzy i kronikarzy, którzy byli mocno związani z regionem, a w swoich utworach wychwalali piękno okolicy. Zostawili oni po sobie nie tylko dorobek literacki, ale również dworki wypełnione zbiorami bibliotecznymi, pamiątkami z dalekich podróży i pamiątkami rodzinnymi. Szlak biegnie  między innymi śladami czołowych polskich literatów jak np. Stefan Żeromski, Mikołaj Rej, Henryk Sienkiewicz, Adolf Dygasiński, Witold Gombrowicz czy Gustaw Herling Grudziński. Na szlaku można zapoznać się również z twórczością i namacalnymi śladami z życia wielkich kronikarzy takich jak Jan Długosz czy Wincenty Kadłubek oraz odnaleźć obrazy opisywane przez pisarzy współczesnych czy pisarzy ludowych, których twórczość upamiętniła gwarę świętokrzyską.

Szlak składa się z trzech pętli: ponidziańskiej, kieleckiej oraz sandomiersko – ostrowieckiej. Łącznie uwzględniono na nim 32 literatów związanych z województwem świętokrzyskim.

Świętokrzyski Szlak Literacki to przede wszystkim  gotowa oferta turystyki edukacyjnej dzieci i młodzieży ale również propozycja podróży dla miłośników literatury.

 

 

Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny jest propozycją dla wszystkich zainteresowanych przyrodą nieożywioną, dziejami Ziemi i archeologicznymi śladami przeszłości. Trasa powstała w roku 2011 dzięki dotacji unijnej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szlak prowadzi przez unikalne w skali światowej atrakcje takie jak: nieczynne kamieniołomy, jaskinie czy kopalnie. Szlak Archeo-Geologiczny to przede wszystkim  gotowa oferta turystyki edukacyjnej dzieci i młodzieży ale również propozycja podróży dla miłośników geologii i archeologii.

 

 

CELE GŁÓWNE:

 • utrzymanie i rozwój dwóch kluczowych dla regionu liniowych produktów turystycznych jakimi są: Świętokrzyski Szlak Literacki oraz Świętokrzyski Szlak Archeo – Geologiczny,
 • poprawa wizerunku turystycznego województwa świętokrzyskiego,
 • ułatwienie komunikacji na szlakach,
 • turystyczna promocja regionu i turystyki edukacyjnej w regionie,    
 • promocja marek jakimi są obydwa szlaki i budowanie społeczności wokół nich,
 • wspieranie  rozwoju turystyki edukacyjnej w Polsce i w województwie świętokrzyskim,
 • podnoszenie konkurencyjności i widoczności polskiej turystyki – zgodnie z „Agendą dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej”,
 • marketingowe wspieranie rozwoju produktu turystycznego – zgodnie z Marketingową Strategią Polski na lata 2012 – 2020

 

 

 

Zapytania ofertowe w ramach projektu

 10.08.2018r.

Zapytanie cenowe na: konserwację oznakowania drogowego dwóch szlaków samochodowych: Świętokrzyskiego Szlaku Literackiego oraz Szlaku Archeo-Geologicznego

 1. Załącznik nr.1 Formularz odpowiedzi na zapytanie cenowe
 2. Załącznik nr.2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

 

 27.08.2018 r.

 Zapytanie cenowe na:  odnowienie oznakowania drogowego dwóch szlaków samochodowych: Świętokrzyskiego Szlaku Literackiego oraz Szlaku Archeo-Geologicznego

 1. Załącznik nr 1. Formularz odpowiedzi na zapytanie cenowe
 2. Załącznik nr 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia