fbpx
 

Owocne spotkanie w Polskiej Organizacji Turystycznej

Owocne spotkanie w Polskiej Organizacji Turystycznej

W poniedziałek 6 lutego w nowej siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się coroczne, bardzo ważne spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Regionalnych Organizacji Turystycznych z całej Polski. Dotyczyło ono najważniejszych planów POT na rok 2023 w ujęciu współpracy z ROT-ami.

Jak przyznał Rafał Szmytke, Prezes POT, otwierając spotkanie „Współpraca z Regionami jest kluczowa w działaniach Polskiej Organizacji Turystycznej, dlatego też chciałbym, by spotkania w tym gronie odbywały się częściej, a ich program stopniowo był rozszerzany. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie mające na celu wzmocnienie trójstopniowego systemu POT-ROT-LOT, dzięki któremu wspólnie możemy skutecznie promować Polskę tak wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych.”

Wicedyrektorzy departamentów Planowania i Rozwoju, Wsparcia Rozwoju Turystyki, Komunikacji i Marketingu oraz Poland Convention Burea przedstawili wybrane zagadanienia i projekty, istotne z punktu widzenia współpracy na lini POT-ROT, takie jak np.:

  • konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT,
  • turystyczne Mistrzostwa Vlogerów,
  • jubileusz 60-lecia Polskiego Systemu Informacji Turystycznej,
  • projekt szkoleniowo-warsztatowy pn. Partnerstwo-Innowacje-Zrównoważone Podróże w latach 2023-2024,
  • nowa edycja projektu Polskie Marki Turystyczne we współpracy z MSiT,
  • przebudowa i aktualizacja bazy danych Repozytorium Informacji Turystycznej,
  • kampania promocyjna Igrzysk Europejskich 2023 w kraju i za granicą,
  • udział w targach krajowych i zagranicznych,
  • bieżąca sytuacja obszaru przemysłu spotkań i wydarzeń Poland Convention Bureau,
  • promocja Polski podczas EXPO 2025 w Osace.

W drugiej części spotkania to przedstawiciele ROTów przedstawiali swoje plany na rozpoczynający się rok, wskazując największe kotwice promocyjne jak np. planowane kampanie promocyjne.
ROTWŚ reprezentowała Pani Dyrektor Małgorzata Wilk-Grzywna, która przedstwiła priorytetowe działania organizacji na 2023. Kotwicą medialną będzie niewatpliwie otwarcie Parku Legend w Nowej Słupi, które planowane jest na czerwiec b.r, a także uruchomienie w strukturze ROTWŚ Swiętokrzyskiego Convention Bureau, którego uroczysta inauguracja przewidziana jest na wrzesień. Istotną aktywnością ROTWŚ będzie również współpraca z Lotniskiem Radom, co wydaje sie być istotnym narzędziem wzmocnienia turystki przyjazdowej do naszego regionu.

01_Plan_dzialania_POTna2023

01a_Prezentacja_POT_ROTyspotkanie_6.02.2023

02_PolskiBonTurystyczny_2023_spotkanie_POT_ROT_6.02.2023

03_POT-OFERTA-ROUTES_v5.0_02.02.2023