fbpx
 

Przetarg nieograniczony na wykonanie oznakowania turystycznego Szlaku Rowerowego Green Velo

Kielce dnia 07.12.2015 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie oznakowania turystycznego Szlaku Rowerowego Green Velo 

OGŁOSZNIE O ZAMOWIENIU
SIWZ
ZALACZNIKI DO SIWZ

Kielce dn. 09.12.2015r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 9 grudnia 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ PO MODYFIKACJI

Kielce, dn. 22 grudnia 2015 r.

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce, dn. 22 grudnia 2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce dnia 11.01.2016 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Kielce dnia 18.01.2016 r.

OGŁOSZENIE ZMIANIE OGLOSZENIA O UDZIELENIU ZAMOWIENIA