fbpx
 

Przetarg nieograniczony na wykonanie fotografii (zdjęć promocyjno-reklamowych) dla Projektu “Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

Kielce dn. 29.04.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie fotografii (zdjęć promocyjno-reklamowych) dla Projektu “Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców