fbpx
 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii reklamowej w prasie

Kielce dnia 17.12.2015 r.

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii reklamowej w prasie

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
SIWZ
ZALACZNIKI DO SIWZ

Kielce dnia 28.12.2015 r

INFORMACJA Z CZYNNOSCI OTWARCIA OFERT

Kielce dnia 29.12.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce dnia 11.01.2016 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA