fbpx
 

Postepowanie na wykonanie oraz dystrybucje gadzetow super premium

Postępowanie na wykonanie i dostawę oraz dystrybucję gadżetów super-premium, składających się na rowerowe zestawy naprawcze umieszczone w opakowaniach zbiorczych – oznakowanych pudełkach na narzędzia, wraz z pompkami serwisowymi oraz przenośnymi stojakami do naprawy rowerów w ramach projektu pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

Kielce dn. 25.08.2015 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce, dnia 14.09.2015 r.

Odpowiedzi na pytanie do SIWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 10.09.2015 r. 

Kielce, dnia 14.09.2015 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 14 września 2015 r. dokonał modyfikacji załącznika nr 1 (Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia) do SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w sposób niżej określony.

Informacja o modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) po modyfikacji

Kielce, dnia 30.09.2015 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 30 września 2015 r. dokonał modyfikacji SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz załącznika nr 1 (Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia) do SIWZ w sposób niżej określony.

Informacja o modyfikacji 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) po modyfikacji
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) po modyfikacji

Kielce dnia 02.10.2015r.

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce dnia 09.10.2015r

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce dnia 24.11.2015r.