fbpx
 

ŚWIĘTOKRZYSKIE W RYTMIE SLOW, czyli cykl działań promocyjnych na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w postpandemicznej rzeczywistości Województwa Świętokrzyskiego

 

Łączny koszt: 323 000 zł

 

Dotacja Ministerstwa: 290 000 zł

 

Przedmiotem realizacji zadania jest Kampania Promocyjna Województwa Świętokrzyskiego pn.: „Świętokrzyskie w rytmie slow”, skierowana na promocję oferty turystyki wiejskiej i agroturystyki. Wychodząc naprzeciw trendom, odchodzimy od tradycyjnej praktyki promowania regionu głównie przez pryzmat najbardziej znanych miejsc turystycznych i największych miast. Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Turystyki będzie “Turystyka i zielone inwestycje”. Realizacja zadania w ramach projektu ukierunkowana jest na promocje wypoczynku na obszarach wiejskich w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Dlatego właśnie, w ramach kampanii zaprezentujemy to, co w Świętokrzyskiem mniej znane, ale bardzo atrakcyjne i szeroko poszukiwane przez turystę w postpandemicznej rzeczywistości. Pandemia Covid-19 nie tylko dotkliwie zmieniła sytuację na rynku usług turystycznych, ale również zmodyfikowała formę i rodzaj wybieranego przez turystę wypoczynku.

W ramach kampanii promowane będą przede wszystkim wyróżniające się gospodarstwa agroturystyczne i największe atrakcje, funkcjonujące na obszarach wiejskich, a także:
• oferta campingowa i caravaningowa na obszarach wiejskich,
• zagrody edukacyjne,
• enoturystyka,
• turystyka aktywna, uprawiana na terenach wiejskich m.in.: rowerowa, kajakowa, konna,
• produkty lokalne takie jak rzemiosło, rękodzieło, unikalne produkty,
• potrawy kuchni regionalnej.

 

Celem realizacji projektu jest wykreowanie wizerunku województwa świętokrzyskiego, jako przyjaznego dla turysty szukającego ucieczki od zgiełku wielkiego miasta, chcącego odpocząć na terenie wiejskim, w gospodarstwie agroturystycznym (zamiast w hotelu), w którym skosztuje specjałów kuchni regionalnej,
pojeździ konno lub będzie uczestniczył w warsztatach rzemieślniczych. Dzięki realizacji zadania zwiększy się rozpoznawalność regionu i jego postrzeganie, jako atrakcyjnej destynacji turystycznej w zakresie slow tourism oraz wzmocni atrakcyjność priorytetowych obszarów produktowych (związanych z turystyką wiejską),
co wpłynie na ich konkurencyjność na rynku krajowym i zagranicznym.

Zakres projektu obejmuje realizację następujących działań:
1. Kampania w mediach społecznościowych
2. Film promocyjny – Świętokrzyskie w rytmie slow
3. Eventy w regionie i poza nim: Tour po Górach i Wybrzeżu Cykl 10 imprez plenerowych w górskich i nadmorskich miejscowościach
4. Wydawnictwo promocyjne: „Świętokrzyskie w rytmie slow” –  prezentujące wybrane, unikalne oferty, walory i produkty turystyki wiejskiej z terenu województwa świętokrzyskiego.
5. Wizyta studyjna dla dziennikarzy i blogerów
6. Świętokrzyskie „Slow–motion” – cykl filmów na kanał Swietokrzyskie_Travel na YouTube,, skierowany do mieszkańców największych świętokrzyskich miast, a także mieszkańców dużych miast województw ościennych.

 

Zapytania ofertowe:

1. Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) pt. ŚWIĘTOKRZYSKIE W RYTMIE SLOW

2. Zapytanie ofertowe  na kompleksową organizację 10 eventów plenerowych pn. „ŚWIĘTOKRZYSKIE W RYTMIE SLOW”.

 

 

 

Zadnie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Kontakt:

Anna Szczawurska, tel. 515 062 078