fbpx
 

Kosmiczni hotelarze

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego realizuje
projekt pn.: „Kosmiczni hotelarze”

 

dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.1 – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Projekt Dofinansowany 95% , pozostałe 5% to wkład własny.

Wartość projektu: 1 310 736,00 zł
Wkład własny: 65 720,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 245 016,00

 

Projekt będzie realizowany w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów oraz doposażenie szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa w województwie świętokrzyskim w nowoczesne narzędzie wirtualnej rzeczywistości odwzorowujące realne warunki pracy w świecie wirtualnym, a także uzupełnienie wiedzy w zakresie inteligentnych specjalizacji przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. Uczniowie wezmą udział w praktycznych szkoleniach gastronomicznych oraz w płatnych stażach u członków ROTWŚ m. in. w hotelach i restauracjach. Zwiększy to ich szanse na rynku pracy poprzez poszerzenie kompetencji zawodowych niezbędnych w branży hotelarsko-gastronomicznej.

Projekt obejmuje 2 szkoły:

Wsparciem objętych zostanie 75 uczniów i 10 nauczycieli z tych szkół.

 

ZAKRES PROJEKTU:

  1. Praktyczne szkolenia zawodowe w formie warsztatów dla uczniów w zakresie:
  • Kurs barmański (towaroznawstwo napojów alkoholowych i bezalkoholowych, wyposażenie baru, podstawy miksologii, zajęcia praktyczne z przygotowania napojów mieszanych)
  • Kurs kelnerski (zajęcia dotyczące obsługi gościa w restauracji, sposoby przyjmowania zamówień, rodzaje serwisów, obsługa imprez okolicznościowych),
  • Kurs baristyczny (historia i uprawa kawy, sprzęt baristyczny, zasada 4M, przygotowanie, espresso, cappuccino, latte, latte macciatto i latte art.)

Programy kursów będą spójne z funkcjonalnością narzędzi VR i AR w celu możliwości porównania metod szkoleniowych i osiąganych efektów w kształceniu rzeczywistym i wirtualnym.

 

  1. Doradztwo zawodowe oraz indywidualne zajęcia z zakresu coachingu (Zajęcia mają na celu rozwój kompetencji kluczowych społecznych i umiejętności uniwersalnych takich jak kreatywność, inicjatywność, pewność siebie, poznanie siebie i własnej wartości rynkowej)
  2. Staże zawodowe u członków ROT – 100 uczniów (100 %) weźmie udział w stażach in restauracjach i  hotelach, co znacząco zwiększy ich szanse na rynku pracy.
  3. Doposażenie szkoły w sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni wirtualnych (m.in. Komputer stacjonarny do obsługi systemu VR, Gogle i manipulatory do systemu VR, Telewizor min 65 cali, Opracowanie szczegółowych scenariuszy rozgrywek, Stworzenie i implementacja skryptów sieciowych, skryptów przygotowywania potraw i koktajli, obsługi gości i zamawiania potraw, opracowanie modeli otoczenia (kuchnia, restauracja, bar, bufet) i półproduktów kulinarnych, opracowanie modeli postaci 3D i animacja postaci itp.)

 

Oprócz tradycyjnych szkoleń barmańskich, baristycznych i kelnerskich oraz doradztwa zawodowego nowością w skali regionu będzie zakupienie sprzętu do obsługi powstałych w projekcie pracowni wirtualnych: komputery, gogle, manipulatory oraz oprogramowanie VR i AR.

 

Pracownie wirtualnej rzeczywistości (VR) będą obejmowały bar, salę restauracyjną i kuchnię i będą stanowiły wsparcie w procesie dydaktycznym. Praca w nich opiera się na stworzonym w komputerze świecie wirtualnym, gdzie uczniowie w goglach widzą wszystko jak w miejscu pracy i są w stanie wykonywać wszystkie niezbędne czynności zawodowe. Jest to dobre narzędzie do nauki schematów zachowań. Powstaną również narzędzia rozszerzonej rzeczywistości AR dzięki którym zostaną stworzone modele sprzętu występującego na stanowisku pracy i będą one mogły być analizowane przy użyciu telefonów komórkowych i tabletów.

Wdrożenie wirtualnych pracowni, przetestowanie ich przez uczniów, porównanie efektów kształcenia z wykorzystaniem pracowni stacjonarnych i wirtualnych. Wirtualna rzeczywistość pozwala na wyuczenie rzeczy powtarzalnych, schematów, procedur.

 

Projekt zakłada szkolenie nauczycieli z użytkowania sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia dla uczniów z zakresu pracy ze sprzętem i oprogramowaniem. Ponadto w ramach działań zostaną porównane efekty kształcenia tradycyjnego podczas kursów z pracą w pracowniach wirtualnych.

Przewidziane są również staże uczniowskie u członków ROTWŚ  m. in. w hotelach i restauracjach dla wszystkich uczestników projektu.

 

Regulamin projektu “Kosmiczni hotelarze”

Formularz rekrutacyjny – uczeń

Formularz rekrutacyjny – nauczyciel