fbpx
 

Zamówienie na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia spotowej kampanii reklamowej w stacjach telewizyjnych nadających na terenie Polski.

Kielce, dn. 20 sierpnia 2015 r. 

Zamówienie na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia spotowej kampanii reklamowej w stacjach telewizyjnych nadających na terenie Polski.

SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce, dn. 28 sierpnia 2015 r.