fbpx
 

Zamówienie na przygotowanie filmu w technologii 3D promującego Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo

Kielce dn. 09.09.2014 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA