fbpx
 

Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie i dostawa wydawnictw czesc III na potrzeby realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja

Kielce dnia 11 czerwca 2015 r.

Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie i dostawa wydawnictw część III na potrzeby realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ
ZAŁACZNIKI DO SIWZ

Kielce dn. 21.07.2015 r.

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce dn. 05.08.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce dnia 20.08.2015 r

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA