fbpx
 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie dzialan promocyjnych o charakterze ambientowym

Kielce dnia 22.12.2015 r.

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie dzialan promocyjnych o charakterze ambientowym

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
SIWZ
ZALACZNIKI DO SIWZ

Kielce dnia 28.12.2015 r.

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce dnia 29.12.2015 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Kielce dnia 11.01.2016 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA