fbpx
 

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia rowerowego dla organizacji rowerowych na potrzeby projektu Trasy rowerowe Polski Wschodniej-promocja

Kielce dnia 24.06.2015 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia rowerowego dla organizacji rowerowych na potrzeby projektu Trasy rowerowe Polski Wschodniej-promocja

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce dnia 4 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce dnia 6 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZ. I  ORAZ WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZ. II

Kielce dnia 10 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O SPROSTOWANIU OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W ZAWIADOMIENIU O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZ. II

Kielce dnia 12 sierpnia 2015 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA