fbpx
 

Przetarg nieograniczony na budowe witaczy

Kielce dnia 20.11.2015r

Przetarg nieograniczony na budowe witaczy

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
SIWZ
ZALACZNIKI DO SIWZ

Kielce dn. 03.12.2015r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 3 grudnia 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIU
INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PO MODYFIKACJI
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ PO MODYFIKACJI

Kielce, dn. 10 grudnia 2015 r.

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce, dn. 11 grudnia 2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce dnia 11.01.2016 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA