fbpx
 

ZEBRANIE ZARZĄDU – pierwsze w 2020 roku!

ZEBRANIE ZARZĄDU – pierwsze w 2020 roku!

„Czarowanie na ekranie”, czyli kolejna produkcja filmowa? Tak, właśnie tak !

Dzisiaj zarząd ROT podjął uchwałę intencyjną o koprodukcji serialu, którego akcja toczy się w SWIETOKRZYSKIE. Partnerzy,którzy zdecydowali już o dofinansowaniu projektu to Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. Dzięki akcji bogatej w wątki miłosne i sensacyjne, osadzonej nie tylko w Busku-Zdroju ale także na terenie Województwa Świętokrzyskiego, widzowie będą mogli zobaczyć jak atrakcyjny jest region świętokrzyski. Główne założenie projektu to szeroka promocja województwa poprzez lokowanie produktu. 

Podczas dzisiejszego zebrania zarządu podjęto jednogłośnie uchwałę o przyjęciu w poczet członków ROT kolejnego samorządu: Urząd Gminy Brody. Cieszy nas ogromnie fakt, iż nasza organizacja wciąż powiększa grono swoich członków, będąc tym samym wiodącą pod tym względem regionalną organizacją w Polsce.

Ponadto podczas zebrania zarządu pracownicy biura przedstawili zarządowi propozycję planu działania na 2020 r. Plan jednak wymaga pewnych cięć budżetowych, potrzebna jest zatem jego korekta zanim zostanie przedstawiony członkom na Walnym Zgromadzeniu. Walne odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie marca.

Na zebraniu omówiono stan przygotowań do zbliżającego się wydarzenia jakim są XII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL&ActiveLife w terminie 17-19 kwietnia 2020 r. Jak poinformowała Aniceta Adamczak- Łypacz – oprócz imprezy wystawienniczej, jarmarku produktów regionalnych czy konkursów, zaplanowano szereg wydarzeń towarzyszących. Wśród nich przygotowywana jest na 17 kwietnia 2020 r. Międzynarodowa konferencja „Marka turystyczna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” , składająca się z dwóch paneli tematycznych:
I panel: Wieś atrakcyjna dla turystów a zarządzanie marką.
II panel: Biogospodarka szansą rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.

Z kolei harmonogram imprez targowych, w których ROT weźmie udział przedstawiła Anna Szczawurska. Na targach promujemy nie tylko region, ale prezentujemy także ofertę członków organizacji Przed nami następujące imprezy targowe:
Targi Turystyki i Czasu Wolnego, Wrocław 28.02-1.03
Na Styku Kultur, Łódź 20-22.03
Globalnie, Katowice 27-29.03
Agrotravel& Active Life ,Kielce 17-19.04
Atrakcje Regionów, Chorzów 15-7.05
World Travel Show, Nadarzyn 23-25.10
Fiets&Vandelbeurs, Utrecht 28.02-1.03

Anna Drzewiecka przedstawiła propozycje wydawnictw, które będą realizowane. Wśród nich m.in. Album „Świętokrzyskie czaruje”, Mini przewodniki: „Świętokrzyskie dla dzieci”, „Szlak Archeo-Geologiczny”, Seria praktycznych folderów „ROT poleca” , czy chociażby  zakup Map turystycznych Województwo Świętokrzyskie i planów Miasta Kielce.

Ważnym elementem prezentacji naszego planu są działania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej, funkcjonującego w ramach Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, które przedstawiła Magdalena Osełka – kierownik RCIT. Poruszyliśmy tematykę rozwoju tras rowerowych w naszym regionie, które to zagadnienie prezentowała między innymi Anna Chałacińska.

Na spotkanie członkowie naszego zarządu zjawili się niemal w komplecie: prezes Marcin Piętak, wice-prezes Andrzej Czuba, sekretarz Piotr Dwurnik, członkowie zarządu: Beata Piotrowska- Wróbel oraz Michał Maroński. Spotkanie prowadził prezes ROT Marcin Piętak oraz dyrektor Małgorzata Wilk-Grzywna.