fbpx
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Kielce, 4 listopada 2019 r.

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na

 przeprowadzenie kampanii promocyjnej portalu Green Velo (www.greenvelo.pl) w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram)

 

I ZAMAWIAJĄCY:

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, 25-033 Kielce, ul Ściegiennego 2/32.
 2. NIP: 959-15-41-978

 

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) z wykorzystaniem prowadzonych przez Zamawiającego na ww. portalach fanpage’y i kont firmowych:
  1. https://www.instagram.com/green_velo/
  2. https://www.facebook.com/greenvelo
 2. Termin realizacji kampanii: 13 listopada – 20 grudnia 2019 r.
 3. Cel kampanii:
  1. zachęcenie użytkowników portali społecznościowych do zaplanowania wycieczek w sezonie rowerowym 2020 na Szlaku Green Velo lub w jego korytarzu;
  2. zachęcenie użytkowników portali społecznościowych do skorzystania z portalu www.greenvelo.pl i aplikacji mobilnej Green Velo, w szczególności interaktywnej mapy i planera tras oraz wystawiania pozytywnych recenzji aplikacji w sklepach AppStore i Google Play.
 4. Zakres działań Wykonawcy w ramach kampanii:
  1. stworzenie we współpracy z Zamawiającym bieżącej strategii, harmonogramu działań i publikacji postów na cały okres współpracy;
  2. segmentacja odbiorców kampanii ze względu na zainteresowania, wiek i lokalizację;
  3. dbałość o konwersję między stroną internetową i mediami społecznościowymi (m in. z wykorzystaniem  analizujących ruch wtyczek); skorelowanie strony internetowej i mediów społecznościowych;
  4. dostosowanie publikowanych treści pod aktualnie panujące trendy w social media;
  5. aktywne przygotowanie materiałów na posty;
  6. tworzenie użytecznych, unikalnych i angażujących treści;
  7. dostosowanie postów pod aktualnie panujące trendy w social media;
  8. bieżąca komunikacja ze społecznością w komentarzach oraz za pomocą wiadomości do strony;
  9. opieka graficzna nad całością treści pojawiających się na stronie zgodnie z przyjętą identyfikacją wizualną marki Green Velo;
  10. profesjonalne zarządzanie kampaniami sponsorowanymi;
 5. Inne sugerowane działania:
  1. nawiązanie współpracy z influencerami lub micro-influencerami;
  2. podjęcie innych aktywnych działań reklamowych mających na celu wzrost świadomości marki Green Velo na rynku ogólnopolskim.
 6. Wszystkie określone w pkt. 4 i 5 działania realizowane będą w porozumieniu z Zamawiającym.
 7. Planowany budżet kampanii sponsorowanej: 3 500 złotych brutto.
 8. Wykonawca przygotuje raport zbiorczy z przeprowadzonej kampanii.

 

III WYKONAWCA/ZAMAWIAJĄCY:

 1. Wykonawca powinien dysponować odpowiednią, wyspecjalizowaną kadrą posiadającą niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie realizacji kampanii marketingowych w mediach społecznościowych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny i modyfikacji proponowanych strategii i rozwiązań.

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

 1. Kryterium oceny ofert jest cena brutto – 100%. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty (również związane z obsługą kampanii postów sponsorowanych) związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się negocjacji treści oferty z Wykonawcą.

 

V. SPOSÓB ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE:

 1. Odpowiedzi na zapytania cenowe proszę przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 w formie elektronicznej (skan z podpisami) na adres e-mailowy m.oselka@swietokrzyskie.travel

 

VI. TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI

 1. Termin nadsyłania odpowiedzi na zapytanie upływa: 12 listopada o godz. 15:00.

 

VII. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UDZIELENIU ZAMÓWEINIA

 1. Stosowna informacja pojawi się na stronie internetowej Zamawiającego po ocenie ofert i udzieleniu zamówienia.

 

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

 

Kielce, 12 listopada 2019 r.

Anulowanie zapytania ofertowego

Ogłoszenie o anulowaniu zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia kampanii promocyjnej portalu Green Velo (www.greenvelo.pl) w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram).

Informujemy, że Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego anuluje zapytanie ofertowe z dnia 4 listopada 2019 r. Powodem anulacji jest nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia.