fbpx
 

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej konferencji i spotkaniach B2B

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej konferencji i spotkaniach B2B

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej konferencji i spotkaniach B2B
pn.: „MARKA TERYTORIALNA – jak ją kreować, wzmacniać i promować  z korzyścią dla gospodarki turystycznej”
Wydarzenie to odbędzie się w dniach 29 i 30 listopada 2019 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1

 

Już w piątek, 29 listopada, rozpocznie się Międzynarodowa Konferencja pod tytułem “Marka terytorialna – jak ją kreować, wzmacniać i promować z korzyścią dla gospodarki turystycznej”, na której gościć będą przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Akademii Nauk oraz samorządu województwa świętokrzyskiego. Wezmą udział w uroczystym otwarciu konferencji. W dwudniowym wydarzeniu zaprezentują się międzynarodowi eksperci z branży turystyki, naukowe autorytety i przedsiębiorcy.

Spotkanie połączone z panelami dyskusyjnymi pozwoli wypracować najlepsze rozwiązania, które można wykorzystać podczas budowania i kreowania danej marki. Nie zabraknie także najważniejszych informacji dotyczących rozwoju biznesu czy wprowadzaniu innowacji.

Wykłady międzynarodowe – jak budować i promować markę

Tematyka prelekcji, która dotyczyć kreowania i promocji turystycznej marki, zapowiada się niezwykle interesująco, szeroko podejmując zagadnienia budowania, współpracy regionalnej i skutecznej promocji marki. Dotyczyć będzie, między innymi, znaczenia marki dla rozwoju gospodarki turystycznej – na ten temat mówić będą dr hab. Wioletta Kamińska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

O zewnętrznych powiązaniach regionu jako podstawie do promocji marki terytorialnej opowie prof. dr hab. Tomasz Komornicki z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Z kolei, jak wykorzystać potencjał środowiska i świadczenia kulturowe ekosystemów do kreowania marki terytorialnej mówić będzie prof. zw. dr hab. Marek Degórski z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Wnioski ze studium przypadku kreowania terytorialnej marki turystycznej regionu na przykładzie województwa świętokrzyskiego przedstawi dr Janusz Majewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Styrię, region partnerski tegorocznych targów Agrotravel& Active Life, jako zielone serce Austrii przedstawią na konferencji: Guido Jaklitsch, prezes oraz Thomas Brandner – dyrektor generalny Regionalnego Stowarzyszenia Turystycznego Sud&Weststeiermark z Południowej i Zachodniej Styrii oraz Claudia Flatscher – dyrektor generalny Regionu Turystycznego Hochsteinmark ze Styrii Górnej, a także Andreas Krasser – dyrektor Movemus and Visit Hotspot E.U.

Będzie też mowa o wizerunku Polski jako destynacji turystycznej widzianej z perspektywy rosyjskiej, krzemieniu pasiastym jako skarbie ziemi świętokrzyskiej i ukrytym potencjale wizerunkowym dla rozwoju turystyki w tym regionie, marce zielonej turystyki wiejskiej na Ukrainie oraz turystyce biznesowej, która jest kołem zamachowym Styrii w Austrii.

Tę tematykę poruszą w swoich wystąpieniach kolejno: dr hab. Wioletta Kamińska i dr hab. Mirosław Mularczyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr Monika Knefel z Izby Gospodarczej Krąg Turystyki Zdrowotnej w Kielcach, dr hab. Lidiya Dubis z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dr Jurij Zińko z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego we Lwowie, zastępca prezesa Spółki Wiejskiej Turystyki Zielonej Ukrainy oraz Roland Kulig, ekspert w dziedzinie współpracy ponadregionalnej z Opola.

Spotkania B2B i szkolenia

W pierwszym dniu konferencji trwać będą także spotkania B2B kierowane do hotelarzy i zarządców atrakcji turystycznych, chcących poszerzyć kanały dystrybucji swoich ofert, oraz do biur podróży. W warsztatach weźmie udział około 15 biur podróży zainteresowanych regionem świętokrzyskim.

Równolegle odbędzie się szkolenie dla pracowników centrów i punktów informacji turystycznej w regionie świętokrzyskim. Jak obsługiwać turystów zagranicznych w Biurach Informacji Turystycznej mówić będzie dr Malwina Bakalarska – trener komunikacji międzynarodowej. Tematyka szkolenia dotyczyć będzie standardów obsługi, wiedzy z zakresu różnic kulturowych i oczekiwań turystów z różnych państw Europy oraz wiedzy na temat poprawy komunikacji interpersonalnej oraz dostosowania przekazu do wymagań zagranicznych gości.

Panele dyskusyjne


W sobotę, 30 listopada, w drugim dniu Konferencji, podczas dwóch paneli dyskusyjnych formułowane będą praktyczne wnioski na przyszłość, dotyczące sposobów na wzmocnienie marki terytorialnej.

Będzie, między innymi, mowa o tworzeniu marki turystycznej jako planowania lokalnego rozwoju na przykładzie gminy Sieraków – dr hab. Anna Kołodziejczak i dr Urszula Kaczmarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kreowaniu przestrzeni wiejskiej w oparciu o markę przyjazną dla zrównoważonego rozwoju – prof. dr hab. Uniwersytet Rzeszowski oraz ukrytym potencjale turystycznym w sąsiedztwie dużego miasta – dr Krzysztof Janc z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podsumowane zostaną także działania podjęte w ramach projektu “Świętokrzyskie, silna marka terytorialna – cykl działań analityczno-rozwojowych. Studium przypadku dla kreowania i wzmacniania polskich marek regionalnych i lokalnych, realizowanego prze Regionalna Organizację Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Konferencja w piątek, 29 listopada, odbywać się będzie w godzinach 10.00-17.00, natomiast w sobotę, 30 listopada, w godzinach 10.00-14.00

 

 

Program konferencji i spotkań B2B

 

Niniejsze zadanie publiczne dofinansowano ze środków Ministerstwa Spotu i Turystyki