fbpx
 

Przetarg niegraniczony na dostawę i montaż oznakowania drogowego do szlaku archeo – geologicznego

Kielce, dnia 16 czerwca 2011 roku

 

Regionalna Organizacja Turystyczna

Województwa Świętokrzyskiego

  1. Ściegiennego 2/32

25 – 033 Kielce

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na dostawę i montaż oznakowania drogowego Świętokrzyskiego Szlaku Archeo – Geologicznego wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu oraz uzgodnieniami,  w trybie przetargu nieograniczonego.

INFORMACJA

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

 

  1. W postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:

 

 

Nr oferty

 

Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto oferty składanej na realizację zamówienia – liczba punktów w kryterium CENA

1 Firma Projektowa

PROJEKT S.C.

S. Kawalerczyk, T. Kawalerczyk

Nagawczyna 439; 39-200 Dębica

149.000,00 zł – 42,92 pkt.
2 Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.

25-655 Kielce, ul. Łódzka 247 D

63.960,00 zł – 100 pkt.

 

  1. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

  1. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy

 

  1. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.

25-655 Kielce, ul. Łódzka 247 D

 

który zaoferował cenę wykonania zamówienia, a przez to uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium CENA, stanowiącym jedyne kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu.  

 

  

W imieniu Zamawiającego:

Dyrektor Biura ROT WŚ 

/-/ Małgorzata Wilk – Grzywna