Regulamin udziału w regionalnym stoisku promocyjnym ROT