Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Questing