Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia_sprzet komputerowy