fbpx
 

Odwołanie Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŚ

Odwołanie Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŚ

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiamy, iż – decyzją Zarządu ROTWŚ – planowane na 10.07. 2019
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków ROT WŚ 
jest odwołane !

Zarząd wziął pod uwagę  dwie istotne przesłanki.  

Po pierwsze, przewidujemy bardzo małą frekwencję uczestników. Dziś mija termin potwierdzeń uczestnictwa, a lista zgłoszeń nie przekroczyła 20% ogólnej liczby członków organizacji. Zarząd uznał, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, którego celem jest wybór prezesa oraz dwóch członków zarządu powinno odbyć się z udziałem zdecydowanie większej reprezentacji naszego stowarzyszenia.  

Po drugie, ze strony członków ROTWŚ kierowane są do nas liczne prośby o przełożenie terminu ze względu na trwający okres urlopowy.

Biorąc pod uwagę w/w okoliczności informujemy, iż przekłada się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków ROT na drugą połowę sierpnia br. O nowym terminie zgromadzenia powiadomimy Państwa odrębnym pismem.

 

 

Z poważaniem

Andrzej Czuba
Wiceprezes Zarządu ROTWŚ