fbpx
 

Walne Zgromadzenie członków ROT WŚ

Walne Zgromadzenie członków ROT WŚ

12 czerwca 2024 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków ROTWŚ, czyli coroczne spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, branży turystycznej, przedsiębiorców oraz stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji należących do ROT.

Spotkanie uświetniła Pani Renata Janik – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, która witając gości zapewniła, iż liczy na bardzo ścisłą współpracę pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalną Organizacja Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Obecność Pani Marszałek wykorzystał Prezes ROT Marcin Piętak, który w imieniu Zarządu, Pracowników oraz wszystkich Członków ROTWŚ pogratulował Pani Marszałek wyboru na najważniejsze stanowisko w Województwie.

* Członkowie ROT, którzy tłumnie przybyli na najważniejsze dla ROTWŚ w roku zebranie, wysłuchali prezentacji przedstawionych przez pracowników ROTWŚ dotyczących sprawozdania merytorycznego za 2023 roku oraz planów rok bieżący.
* Zarząd otrzymał absolutorium, o które wnioskowała Komisja Rewizyjna.
* Odbyły się również wybory uzupełniające do władz Organizacji. W miejsce Wiceprezesa Grzegorza Świercza, który złożył rezygnację z reprezentowania Miasta Kielce w Zarządzie ROTWŚ, wybrano Panią Katarzynę Zapałę zarekomendowaną jako kandydatkę z ramienia Miasto Kielce przez Panią Prezydent Agata Wojda.
* Delegaci, jednogłośnie, przyjęli 8 uchwał:
• Uchwała nr 1/W/2024 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników z działalności ROTWŚ za 2023 rok;
• Uchwała nr 2/W/2024 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności ROTWŚ za 2023 rok;
• Uchwała nr 3/W/2024 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności ROTWŚ w 2023 roku;
• Uchwała nr 4/W/2024 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ROTWŚ za wykonanie obowiązków w 2023 roku.
• Uchwała nr 5/W/2024 – w sprawie odwołania (przedstawiciela Miasta Kielce) Wiceprezesa Zarządu ROTWŚ p. Grzegorza Świercza
• Uchwała nr 5a/W/2024 – w sprawie wyboru (przedstawiciela Miasta Kielce) Wiceprezesa Zarządu ROTWŚ p. Katarzyny Zapały.
• Uchwała nr 6/W/2024 – w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok.
• Uchwała nr 7/W/2024 – w sprawie przyjęcia merytorycznego planu działania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego oraz planu finansowego na 2024 rok.
• Uchwała nr 8/W/2024 – w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia przedstawionych zmian w statucie ROTWŚ.

Zarząd ROT oraz Pracownicy Biura Zarządu, co roku oczekują spotkania z członkami, ponieważ jest to jedna z niewielu możliwości, aby oprócz omówienia poszczególnych punktów porządku obrad, móc wymienić poglądy w rozmowach kuluarowych podczas przerwy kawowej. 

Członkom ROTWŚ bardzo dziękujemy za jednomyślność w podejmowaniu decyzji i liczymy na bardzo owocną współpracę w drugiej połowie roku
Link do dokumentów z wczorajszego Zgromadzenia – https://rot.swietokrzyskie.travel/do-pobrania/