fbpx
 

UWAGA! Ułatwienia dla przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej

UWAGA! Ułatwienia dla przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej

Branża turystyczna jako jedna z pierwszych doświadczyła ekonomicznych skutków pandemii COVID-19. Chcąc wesprzeć przedsiębiorców w tym trudnym czasie, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wprowadzili pakiet pomocowy dla pożyczkobiorców, którzy już skorzystali z Pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej lub dopiero się na nią zdecydują.

 

Ułatwienia w spłacie pożyczki obejmują:

• Możliwość przedłużenia o dodatkowe 6-miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek, albo
• 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
• Możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy
• Brak wymaganego wkładu własnego
• Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

Aby skorzystać z powyższych ułatwień przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest na stronie www.bgk.pl/turystyka. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.