fbpx
 

„Święty Krzyż w źródle archiwalnym” – nasi przedstawiciele i partnerzy o największej atrakcji regionu

„Święty Krzyż w źródle archiwalnym” – nasi przedstawiciele i partnerzy o największej atrakcji regionu

Za nami kolejna konferencja z cyklu „Spotkanie ze źródłem archiwalnym”. Tym razem tematem przewodnim był Święty Krzyż – najstarsze sanktuarium na ziemiach Polskich.

W zorganizowanym przez Archiwum Państwowe w Kielcach, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Stowarzyszenie Per Crucem spotkaniu naukowym głos zabrali wiodący badacze dziejów Świętego Krzyża, krajoznawcy regionu świętokrzyskiego, historycy, językoznawcy i archiwiści.

W tym gronie znalazł się między innymi prof. dr hab. Krzysztof Bracha – przedstawiciel Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Profesor swą wiedzą historyczną dzieli się także z nami, w każdym detalu konsultując merytoryczne założenia powstającej właśnie wystawy Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”. Park osadzany jest w szeroko pojętym kontekście historycznym, zatem doświadczenie naukowe profesora jest nieocenione w wyborze scenografii, strojów czy środków językowych.

Na konferencji przedstawił on natomiast ciekawy wątek Relikwii Krzyża Świętego w kontekście palladium Królestwa Polskiego i pielgrzymkę Władysława Jagiełły do opactwa łysogórskiego w czerwcu 1410 roku.

Kolejną ciekawą prezentację przedstawił członek Zarządu naszej Organizacji, Piotr Sepioło. Przewodnik świętokrzyski, krajoznawca, prezes LOT Góry Świętokrzyskie, społecznik z Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi wprowadził uczestników konferencji w historyczne i legendarne wątki związane z tajemniczą figurą pielgrzyma świętokrzyskiego. Pielgrzym, nazywany potocznie Emerykiem, stoi u bram Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Piotr Sepioło wydał na jego temat publikację. Książka „Pielgrzym świętokrzyski” to efekt jego wieloletniej pracy polegającej na zebraniu źródeł i połączeniu licznych wątków. Konferencja była doskonałą okazją, by posłuchać o figurze, której historia miesza się z legendą i domniemaniami turystów, którzy przybywali na Łysą Górę.

Program wydarzenia:
11.00-11.15 – Otwarcie obrad i promocja XI tomu „Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych”,
11.15-11.35 – Prof. dr hab. Krzysztof Bracha (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Relikwie Krzyża Świętego – palladium Królestwa Polskiego i pielgrzymka Władysława Jagiełły do opactwa łysogórskiego w czerwcu 1410 roku,
11.35-11.55 – Prof. dr hab. Adam Massalski (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach), Źródła archiwalne do dziejów Instytutu Księży Zdrożnych na Świętym Krzyżu,11.55-12.15 – Dr Ewelina Kaczor (Centrum Studiów Mediewistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski), Kolekcja egzemplów kaznodziejskich z piętnastowiecznego rękopisu Biblioteki Narodowej 3015 II,
12.15-12.35 – Piotr Sepioło (Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie”, Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi), Tajemnice figury Pielgrzyma Świętokrzyskiego,
12.35-12.55 – Dr Cezary Jastrzębski (Instytut Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Sprawa Jeremiego Wiśniowieckiego na Świętym Krzyżu.
12.55-13.30 – Dyskusja i przerwa
13.30-13.50 – Dr hab. Anna Kurska (Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK Kielce, prof. emeritus), „Między faktem a mitem. O dziewiętnastowiecznych relacjach z wędrówek na Święty Krzyż”,
13.50-14.05 – Jakub Pęczkowicz (student, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Święty Krzyż i jego okolice w 1837 r. w świetle przekazu Tomasza Potockiego,
14.05-14.25 – Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach), Wybrane materiały dotyczące Świętego Krzyża w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.
14.25. Dyskusja i zamknięcie obrad

Spotkaniu towarzyszyły wystawy:
„Święty Krzyż w źródłach archiwalnych”, wystawa przygotowana przez Łukasza Guldona, Paulinę Kaletę i Konrada Maja (Archiwum Państwowe w Kielcach),
„Święty Krzyż w piśmiennictwie i w fotografii”, wystawa przygotowana przez Ewę Lewicką i Annę Knajder-Sowę (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach),
Wystawa najnowszych publikacji o Świętym Krzyżu.